הפורטל מרכז מידע הקשור לרישום ומעבר בין מוסדות החינוך (גני ילדים ובתי ספר) מרצון או מכפיה.

רישום ומעבר בין מוסדות החינוך (גני ילדים ובתי ספר) נוגע ל-2 תהליכים שונים:

  • זכות הבחירה של התלמיד ומשפחתו לבחור מוסד חינוכי
  • כללים שמערכת החינוך מחוייבת אליהם ביחס להרחקת תלמידים או העברתם בכפיה למוסדות אחרים

בחירה בזרם החינוך

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים