הקדמה:

חברי ועדת קלפי וממלאי מקומם מנועים מלהשתתף בתעמולת הבחירות, באזור הקלפי שאליה נתמנו, ביום הבחירות לרשויות המקומיות


  • סעיף 76 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אוסר על חבר ועדת קלפי וממלא מקומו לקחת חלק בתעמולת הבחירות ביום הבחירות לרשויות המקומיות.
  • האיסור חל על תחום אזור הקלפי המסוימת שאליה הם נתמנו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים