חיילי מילואים בשירות מילואים פעיל מנועים מלהשתתף בתעמולת הבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות


חיילים הנמצאים בשירות מילואים פעיל (שמ"פ) לא ישתתפו בתעמולת הבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים