הקדמה:

עובדי מדינה בתפקידים מסוימים מנועים מלהשתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות


 • על-פי סעיף 75 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), לא ישתתפו בתעמולת הבחירות עובדי מדינה, כולל בעלי סמכות מינהלית או מי שעובדים עם קהל, במקומות העבודה הבאים:
  • שירות התעסוקה
  • רשות הפיתוח
  • רשות מקומית
  • הסוכנות היהודית
  • הקרן הקיימת לישראל
  • רשות השידור
 • עובדים אלו לא ישתתפו בתעמולת הבחירות בתחום הרשות המקומית שמתקיימות בה בחירות.
 • אם הבחירות לרשות המקומית מתקיימות ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, עובדים אלו לא ישתתפו בתעמולת הבחירות בכל רשות מקומית שהיא.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים