הקדמה:

אסור לתת לבוחרים בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות מתנות בעלות ערך הקשורות לתעמולת הבחירות
העובר על החוק צפוי לעונש מאסר של שישה חודשים או לקנס
למידע נוסף ראו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1910 (21.776) באתר משרד המשפטים


דוגמה
ניתן לחלק לבוחרים כפתורים, מדבקות, גלויות מצויירות, כובעים וכו', הנושאים שם, סימן או סיסמה של רשימת מועמדים.
  • אסור לתת לבוחרים חפצים שיש להם ערך ושימוש מחוץ למערכת הבחירות.
דוגמה
אין לתת לבוחרים מכשירי כתיבה, מצרכי מזון, אביזרי רכב וכו', בין שהם נושאים שם, סימן או סיסמה של רשימת מועמדים ובין אם לאו.

חשוב לדעת

  • מי שיעבור על החוק צפוי, על-פי סעיף 17, לעונש מאסר של שישה חודשים או לקנס.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים