בית משפט השלום חייב אישה לשלם לעובדת בקופת חולים פיצוי בסך 20,000 ₪ לאחר שהתקשרה לקופת החולים ושלחה מכתבי תלונה שבהם ייחסה לעובדת מעשים של הטרדה ושימוש במאגרי מידע חסויים
שיחת טלפון ומכתב תלונה נחשבים "פרסום" בהתאם לחוק איסור לשון הרע
ייחוס מעשים פליליים יכול להוות לשון הרע ויש לוודא כי קיים בסיס להאשמות לפני פרסום ההאשמות
במקרה של תלונה, יש להפנות אותה אך ורק לגורמים המוסמכים לטפל בה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט שלום בחיפה
שם התיק:תא (חי') 21918-08-16‏
תאריך:29.05.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות ופסק הדין

 • בין התובעת, עובדת בקופת חולים, לבין הנתבעת קיים סכסוך הנוגע ליחסים האישיים ביניהן.
 • הנתבעת התקשרה למנהלת של התובעת בשיחת טלפון, בה ייחסה לתובעת מעשים של הטרדה, איומים ושימוש שלא כדין במאגרי נתונים חסויים של קופת החולים.
 • בנוסף, הנתבעת שלחה מכתב תלונה למחלקת פניות הציבור של קופת החולים בה עובדת התובעת, ובו ייחסה לתובעת מעשי הטרדה באמצעות הטלפון.
 • בית המשפט פסק כי שיחת הטלפון ומכתב התלונה הם "פרסום" כאמור בחוק איסור לשון הרע.
 • בנוסף, קבע בית המשפט כי ייחוס של מעשים פליליים הוא לשון הרע, שיש בו כדי לבזות ולהשפיל את התובעת ואף לפגוע במשרתה.
 • לגבי תחולת ההגנות שמעניק החוק למי שנתבע בתביעת לשון הרע, בית המשפט קבע:
  • בנוגע לטענת השימוש הפסול במאגרי המידע, לכאורה מדובר בפנייה מוצדקת. אלא שהנתבעת לא פעלה כלל כדי לוודא אם יש ממש בטענותיה, ולו באופן השטחי ביותר, ולכן לא ניתן לומר כי היא פעלה בתום לב.
  • בנוגע לטענת ההטרדה בטלפון, היה על התובעת לפנות למשטרה ולא למקום עבודתה של התובעת, ולכן גם כאן לא ניתן לומר כי הנתבעת פעלה בתום לב.

משמעות

 • פרסום לשון הרע יכול להיעשות גם בשיחת טלפון וגם במכתב תלונה הממוען למעט אנשים.
 • האשמה במעשים פליליים עלולה להוות לשון הרע, ויש לוודא כי קיים בסיס כלשהו להאשמות טרם הפרסום.
 • יש להפנות את התלונה אך ורק לגורמים המוסמכים לטפל בה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".