מעסיק חייב לשמור על פרטיות העובד
התפטרות של עובד לאחר שהמעסיק פגע בפרטיותו עשויה להיחשב להתפטרות שמזכה בפיצויי בפיטורים
עובד שפוטר תוך פגיעה בפרטיותו ע"י המעסיק, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין הפרת הפרטיות בנוסף לפיצויי פיטורים
למידע נוסף ראו מידעון כיצד לשמור על זכותם לפרטיות - מטעם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים


מעסיק חייב לשמור על פרטיות העובד.

 • התפטרות של עובד לאחר שהמעסיק פגע בפרטיותו עשויה להיחשב להתפטרות שמזכה בפיצויי בפיטורים.
 • עובד שפוטר תוך פגיעה בפרטיותו ע"י המעסיק, עשוי להיות זכאי לפיצוי.

דוגמאות לפגיעה בפרטיות של העובד בידי המעסיק

 • חדירה לתיבת הדואר האלקטרוני של העובד - המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים במקום העבודה בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, אלא בהסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי. לקריאת פסק דין בסוגיה זו.
  • למרות זאת ייתכנו מקרים שבהם יתיר בית הדין לעבודה למעסיק לחדור לתיבת הדואר האלקטרוני של העובד או של עובד לשעבר וזאת באישור מראש של בית הדין לעבודה.
דוגמה
במקרה שבו חשד המעסיק כי העובד פועל כנגד החברה ומקים עסק מתחרה בעת היותו עובד החברה, והעובד לא הציע הסברים מניחים את הדעת, התיר בית הדין לעבודה לנטר את תכתובות הדוא"ל של העובד על פי מילות חיפוש מוגדרות מראש, כדי לנסות למצוא ראיות לחשד זה. בית הדין נתן משקל לעובדה כי מדובר בעובד בכיר (להבדיל מעובד זוטר) שיכול להסב נזק משמעותי למעסיק ושמדובר בתיבת דואר של העבודה ולא בתיבת הדואר האישית שלו. לקריאת החלטת בית הדין (באתר נבו).
 • חדירה לחשבון הפייסבוק של העובד (אפילו אם אתר הפייסבוק פתוח על המחשב של מקום העבודה).
 • חדירה לטלפון הנייד האישי של העובד.
 • התקנת מצלמה נסתרת במקום העבודה ללא ידיעת העובד - למידע נוסף ראו הצבת מצלמות אבטחה ומעקב במקום העבודה.
 • איסוף נתוני מיקום של עובדים - איסוף נתוני מיקום של עובדים ע"י המעסיקים מהווה פגיעה משמעותית בפרטיותם של העובדים. מעסיקים רשאים להשתמש במערכות האוספות נתוני מיקום של עובדים רק למטרה חיונית ובצורה מידתית, כשאין חלופה אחרת ובשקיפות מלאה, תוך קבלת הסכמה מדעת של העובד לכך. למידע נוסף ראו איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ומערכות איכון ברכב.
 • שימוש בשעון ביומטרי ובטביעת אצבע של עובד בהיעדר הסכמה חופשית של העובד או בהיעדר חוק המאפשר זאת - לפסק דין בנושא לחצו כאן.
 • מעקב אחר עובדים , העובדים מחוץ למקום העבודה, לרבות בביתם- מעסיקים רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים למעקב אחר עובדיהם המבצעים את עבודתם מרחוק, לרבות בביתם, רק למטרה לגיטימית, באופן סביר ומידתי, כשאין חלופה אחרת ותוך שמירה על אבטחת המידע. אסור לעשות שימוש באמצעי מעקב שפגיעתם בפרטיות גבוהה ביותר, לרבות צילום או האזנה לעובד, אלא במקרים חריגים בהם קיימת מטרה מקצועית ספציפית המצדיקה זאת, ובכפוף להסכמת העובד ועמידה בדרישת המידתיות. למידע נוסף ראו: שימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך מעקב אחר עובדים המבצעים את עבודתם בבית.

מי זכאי?

 • כל עובד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שהמעסיק מפר את הזכות, ניתן להיגש נגדו תביעת פיצויים.
  • פיטורים או התפטרות במקרה של פגיעה בפרטיות העובד, עשויים לזכות את העובד בפיצויי פיטורים ובפיצוי נוסף בגין הפגיעה בפרטיות או בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים