הליך התאמה מגדרית עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפולים הורמונליים וניתוחים
למידע נוסף על ניתוחים להתאמה מגדרית ראו באתר משרד הבריאות


הליך התאמה מגדרית עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפולים הורמונליים וניתוחים להתאמה מגדרית (ניתוחי חזה וניתוחים באיברי המין).

טיפול הורמונלי

 • ניתן לקבל טיפול הורמונלי באופן נפרד, ולא בהכרח רק במסגרת הליך ההכנה לניתוח להתאמה מגדרית.
 • טרנסג'נדרים המעוניינים להתחיל בטיפול הורמונלי לפני גיל 18 צריכים את אישור ההורים (או האפוטרופוס).
 • למידע נוסף על ההליך, ראו טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (שינוי מין).

ניתוחים להתאמה מגדרית

 • הליך ניתוח להתאמה מגדרית כולל פנייה לוועדה רפואית, מעקב רפואי ופסיכולוגי ונטילת הורמונים, בהתאם לשיקולי הוועדה.
 • לוועדה הרפואית להתאמה מגדרית יכולים לפנות טרנסג'נדרים שמלאו להם 18 שנים לפחות.
 • הניתוחים הכלולים בהליך יכולים להיות משני סוגים:
  • ניתוחים באברי מין.
  • ניתוחים משלימים המהותיים להליך כגון כריתת שדיים, הגדלת שדיים, נישוי פנים, כריתת גרוגרת, או ניתוחים נוספים לפי המלצה רפואית. ניתוחים אלו יכולים לבוא אחרי ניתוח באברי המין, לפניו או להחליפו במידה ואין רצון בניתוח באברי המין כלל.
 • ניתוחים המבוצעים דרך הוועדה כלולים בסל הבריאות, כאשר ניתוחים להתאמה מגדרית מאישה לגבר מבוצעים רק בחו"ל.
 • למידע נוסף על ההליך, ראו ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות