הקדמה:

טרנסג'נדרים המבקשים לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין מבלי שעברו ניתוח לשינוי מין יכולים לפנות לוועדה מיוחדת לקבלת אישור
ניתן לפנות אל הוועדה לראשונה רק לאחר גיל 16


טרנסג'נדרים המבקשים לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין מבלי שעברו ניתוח לשינוי מין יכולים לפנות לוועדה מיוחדת לקבלת אישור.

 • הוועדה תבחן בקשות לקבלת תעודה כאמור רק במקרים בהם המבקש פונה לצורך שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין.
 • גיל המינימום לפניה לוועדה ירד מ-18 ל-16, תחת סייגים מסויימים לפונים מתחת לגיל 18, שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • טרנסג'נדרים שמלאו להם 16 שנים לפחות ביום הפנייה הראשונה.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל הוועדה הציבורית לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח:
  • טלפון: 03-5302677 או 03-5302278 בימים ב'-ה' בין השעות 08:30 - 12:30.
  • דואר: הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח, המחלקה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

שלבי ההליך

 • הפנייה תועבר לוועדה המונה שלושה מומחים: פסיכולוג קליני - יו"ר, פסיכיאטר ואנדוקרינולוג.
 • הפונה יזומן לשיחה ראשונית עם מרכזת הוועדה ולאחר מכן לפגישות עם כל אחד מחברי הוועדה.
 • הוועדה תבצע אבחון, מעקב ותמיכה בתהליך שעובר הפונה.
 • תתקיים לפחות פגישה אחת בנוכחות כל חברי הוועדה, אשר תדון בהליך שינוי המין שעבר הפונה. הפונה רשאי לצרף מלווה מטעמו (איש מקצוע מהתחום או קרוב משפחה).
 • בנוסף למלווה שבחר הפונה, יוכל להשתתף בפגישה עם הוועדה משקיף מטעם ארגון של קהילת הטרנסג'נדרים.
 • הוועדה רשאית לפנות לגורמים נוספים מסביבתו של הפונה.
 • הפונה רשאי להציג בפני הוועדה כל מסמך, כולל חוות דעת מומחה חיצוני.
 • הוועדה תשקול לתת אישור רק לאחר קיומם של שני תנאים:
  1. לפונה עבר מוכח בזהות המגדרית המבוקשת לפחות שישה חודשים מיום הפנייה לוועדה.
  2. התקבלו חוות הדעת המקצועיות של כל חברי הוועדה.
 • סוגיית הצורך בנטילת הורמונים תבחן על פי המלצת חברי הוועדה. נטילת הורמונים לא תהיה תנאי סף למתן האישור.
 • עבור פונים שטרם מלאו להם 18, תדרש הסכמה מדעת לנטילת הורמונים, מצד הקטין והוריו או כל גורם אחר המוסמך לקבל החלטות רפואיות בעניינו.
 • במקרים של דחיית הבקשה, תנמק הוועדה בכתב את החלטתה.
 • אם תאושר הבקשה, יקבל הפונה תעודה המעידה על שינוי מין, באמצעותה יוכל לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין.
 • עבור פונים שטרם מלאו להם 18, עשויה להדרש הסכמת ההורים לפני שינוי הרישום במרשם האוכלוסין.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חקיקה ונהלים