יום המנוחה השבועי לעובד יהודי ולעובד שאינו יהודי אך בחר את יום השבת כיום המנוחה שלו, צריך לכלול את יום השבת, ומשך המנוחה השבועית הנו 36 שעות
השבת מסתיימת כאשר השבת יוצאת לפי המסורת היהודית ולא בחצות הלילה, ולכן עבודה במוצאי שבת איננה כשלעצמה עבודה בשבת
יחד עם זאת, אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית, שעות העבודה במוצאי שבת יחשבו כשעות עבודה במנוחה השבועית והעובד יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית
כאשר בהודעה לעובד נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת, אך שעות המנוחה שהוגדרו בהודעה לעובד לגבי יום המנוחה קצרות מ - 36 שעות, עבודה במוצאי שבת תזכה את העובד בגמול העסקה במנוחה השבועית עד להשלמת 36 שעות מנוחה
כאשר בהודעה לעובד נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת ושעות המנוחה שהוגדרו ביום המנוחה השבועי הנן לפחות 36 שעות כדין, עבודה במוצאי שבת לא תזכה את העובד בגמול העסקה במנוחה השבועית

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 9623-02-18
תאריך:07.04.2020
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד הועסק ע"י המעסיקה, חברת שמירה, בימי שישי עד לשעה 07:00 בבוקר, והחל מיום שישי בערב בשעה 19:00 ועד השעה 7:00 בבוקר ביום שבת.
 • בנוסף הועסק העובד במוצאי שבת כשבחלק מהתקופה שעות עבודתו היו החל מהשעה 19:00 בערב ועד השעה 7:00 בבוקר ביום ראשון ובחלק מהתקופה החל מהשעה 23:00 בלילה ועד לשעה 7:00 בבוקר ביום ראשון .
 • עבור המשמרת של יום שישי בערב, בין השעות 19:00 בערב ועד השעה 07:00 בבוקר ביום שבת קיבל העובד גמול עבור העסקה במנוחה השבועית , וכן נטען כי קיבל בגין שעות אלה מנוחת פיצוי.
 • הצדדים חלוקים בשאלה האם שעות עבודתו של העובד במוצאי שבת תחשבנה עבודה בשבת, המזכה את העובד בתוספת שכר של 50% לשעה עבור העסקה במנוחה השבועית?
  • לטענת העובד, זמן מנוחתו ביום שבת משעה 7:00 ועד לתחילת עבודתו במוצאי שבת (בשעה 19:00 או 23:00) הנו קטן מזמן המנוחה של 36 שעות הנדרש לפי בסעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה ולכן יש לראות את שעות העבודה במוצאי שבת כשעות שבת המזכים את העובד בגמול העסקה במנוחה השבועית.
  • לטענת המעסיקה, מאחר ועבור שעות העבודה ביום שישי בערב (בין 19 בערב ל 07:00 בבוקר ביום שבת) היא שילמה לעובד גמול עבור העסקה במנוחה השבועית וכן מנוחת פיצוי ,אין להתייחס אל משמרת זו בחישוב זמן מנוחתו של העובד, ועל כן זמן מנוחתו יחושב החל משעת עבודתו האחרונה ביום שישי בשעה 7:00 בבוקר ועד תחילת עבודתו מוצאי שבת (19:00 או 23:00) . מאחר שבזמן זה יש 36 שעות מנוחה, כנדרש על פי הדין, שעות העבודה במוצאי שבת אינם נחשבים שעות שבת והעובד לא זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה שבועית בשעות אלה.
 • בית הדין האזורי קיבל את עמדת העובד ומכאן ערעור המעסיקה לבית הדין הארצי לעבודה.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

שימו לב
עובד שאינו יהודי רשאי לבחור את יום שישי, שבת או ראשון כיום המנוחה השבועית. אם הוא בחר את יום השבת, יחולו עליו הכללים שחלים על עובד יהודי.
 • בהתאם להלכה הפסוקה, את המונח "שבת" יש לפרש לפי משמעות המושג במסורת היהודית, כלומר עד "צאת השבת" ולא עד חצות הלילה, ולכן עבודה במוצאי שבת איננה כשלעצמה עבודה בשבת.
 • השאלה אם עבודה במוצאי השבת נחשבת עבודה בשבת לצורך תשלום גמול בעסקה במנוחה השבועית תלויה בשאלה האם בהודעה על תנאי העבודה הוגדר יום המנוחה השבועי ככולל את יום השבת ומוצאי השבת.
 • אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה הוגדר באופן ברור מהן שעות המנוחה השבועית כך שמוצאי השבת אינו כלולה בתחומי שבת, עדין יש לבחון האם הגדרה זו עולה בקנה אחד עם דרישת הדין ל -36 שעות מנוחה שבועית.
 • לאור האמור לעיל יתכנו 3 מצבים:
  • המצב הראשון, כאשר כלל לא נמסרה לעובד הודעה על תנאי העבודה או שלא הוגדר בה באופן ברור שעות המנוחה השבועית (כלומר: לא נכתב במפורש מאיזה יום ושעה מתחילה המנוחה השבועית ובאיזה יום ושעה מדויקים היא מסתיימת) – במצב כזה שעות העבודה במוצאי השבת ייחשבו כשעות עבודה במנוחה השבועית והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית עבור שעות עבודתו במוצאי השבת.
  • המצב השני, כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה הוגדר באופן ברור מהן שעות המנוחה השבועית ונקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת, אך שעות המנוחה שהוגדרו בהודעה לעובד לגבי יום המנוחה קצרות מ - 36 שעות מנוחה (למשל, נקבע שהמנוחה השבועית היא מיום שישי בשעה 13:00 עד מוצ"ש בשעה 18:00, כלומר סה"כ 29 שעות). במצב כזה שעות העבודה במוצאי שבת ייחשבו כשעות עבודה במנוחה השבועית והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית, עד השלמת דרישת הדין ל - 36 שעות מנוחה .
  • המצב השלישי, כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה הוגדר באופן ברור מהן שעות המנוחה השבועית ונקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת, והגדרת תחום יום המנוחה השבועי הנו לפחות 36 שעות מנוחה כדין. במצב זה, שעות העבודה במוצאי השבת לא ייחשבו כשעות עבודה במנוחה השבועית והעובד לא יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית עבור שעות עבודתו במוצאי שבת..
 • בענייננו, בהודעה לעובד על תנאי העבודה ללא הוגדר מהן שעות המנוחה השבועית, ועל כן שעות העבודה במוצאי שבת נחשבים כשעות שבת ובדין חויבה המעסיקה לשלם לעובד גמול העסקה במנוחה שבועית עבור שעות עבודתו במוצאי שבת.

משמעות

 • אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית (כלומר: לא נכתב במפורש מאיזה יום ושעה מתחילה המנוחה השבועית ובאיזה יום ושעה מדויקים היא מסתיימת) , שעות העבודה במוצאי שבת יחשבו כשעות עבודה במנוחה השבועית והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית עבו שעות עבודתו במוצאי השבת.
 • כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת אך שעות המנוחה שהוגדרו בהודעה לעובד לגבי יום המנוחה קצרות מ - 36 שעות(למשל, נקבע שהמנוחה השבועית היא מיום שישי בשעה 13:00 עד מוצ"ש בשעה 18:00, כלומר סה"כ 29 שעות), עבודה במוצאי שבת תיחשב לעבודה ביום המנוחה השבועי והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית, עד להשלמה של 36 שעות המנוחה.
 • כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת ושעות המנוחה שהוגדרו ביום המנוחה השבועי הנן 36 שעות לפחות כדין, עבודה במוצאי שבת לא תיחשב כעבודה ביום המנוחה והעובד לא יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית עבור שעות עבודתו במוצאי שבת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.