ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפוריות או מתחילת טיפולי הפריה חוץ גופית, לפי המאוחר מבניהם
למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות ושלא נעדרו מהעבודה, אשר עומדים בתנאי הזכאות, במשך כל תקופת הטיפולים, אלא בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 4333-11-19
תאריך:29.03.2020
קישור:פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017.
 • המעסיק ביקש לפטר את העובדת, אך נודע לו שהעובדת עוברת טיפולי פוריות החל מחודש ספטמבר 2018, על אף שלא נעדרה מעבודתה עקב הטיפולים.
 • בהתאם לאמור 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים, האוסר על פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר, הגיש המעסיק בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לפטר את העובדת.
 • בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
 • העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה וביטל את החלטת הממונה.
 • המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
 • הצדדים חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ועל השאלה האם ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, או רק במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית), לפי המאוחר בניהם.

פסק הדין

 • סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.
 • לטענת העובדת יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שההגנה מפני פיטורים החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת של עד 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • בית הדין הארצי קיבל את עמדת העובדת, לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.
 • עובדת המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים ועומדת בשאר בתנאי הזכאות, מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר מבין 3 תקופות אלה.
 • מאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת הממונה היתה העובדת בעיצומם של טיפולי פוריות, אסור לפטר אותה ללא היתר, גם אם עברו 150 יום ממועד תחילת הטיפול.

משמעות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".