מורה ערערה על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים לאשר את פיטוריה, למרות שהייתה במהלך טיפולי פוריות
בית הדין לעבודה קבע שהפיטורים נעשו שלא כחוק, והחזיר את המורה לעבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:עב 2990/08
תאריך:27.07.2009
קישור:לקריאת פסק הדין
 • אורית זריבי (המערערת) עבדה במשך שש שנים כמחנכת בבית הספר תורני כאשר חוזה העסקה נחתם מול עמותת רנה קאסן.
 • קצת לפני פיטוריה ביקשה מהנהלת בית הספר לעבוד כעובדת משרד החינוך (המשמעות היא שדרוג בתנאי העבודה) אולם נענתה בשלילה, וזמן קצר לפני תום שנת הלימודים (יוני 2008) פוטרה מעבודתה.
 • מראשית שנת 2008 המערערת עברה טיפולי פוריות ובעטיים של טיפולים אלה נעדרה מספר מצומצם של ימים.
 • החוק אוסר על פיטורי נשים הנמצאות במהלך טיפולי פוריות (סעיף 9 לחוק עבודת נשים) וכדי לפטרה היה על בית הספר לקבל אישור מהממונה על חוק עבודת נשים. הממונה אישרה את הפיטורים,
 • זריבי ערערה על החלטת הממונה ותבעה להחזירה לעבודה.
 • הממונה על עבודת נשים טענה במשפט כי לאור הראיות שעמדו באותה עת בפני הממונה נמצא כי הפיטורים לא היו על רקע טיפולי הפוריות.

החלטת בית הדין

 • בית הדין הורה להחזיר את העובדת לעבודתה, וקבע:
 • במסגרת שיקוליה צריכה הממונה לשקול את עילת הפיטורים, את האפשרויות שיש למעביד, היכולת של העובד להמשיך ולבצע את עבודתו, השפעתו על העובדים האחרים ועל מקום העבודה, ההקשר התעשייתי וכיוצא בזה.
 • במקרה זה העוסק בעובדת בטיפולי פוריות ובמעביד שהינו רשות מנהלית היה מקום לדרוש שהפיטורים יהיו רק מסיבה מספקת. במקרה דנן נראה שלא היתה סיבה מספקת לפיטורי העובדת. בשים לב לאופי עבודתה להערכות הטובות שהיו לה מצד תלמידיה ולכך שפיטוריה היו למעשה על רקע התעקשותה לקבל זכויות להן היא זכאית ולאור מכלול נסיבות המקרה. לפיכך לא היה צריך להינתן אישור על ידי הממונה לפיטוריה.
 • יש גם לזכור שפיטורים ביום 2/6 או אף בסמוך לו הינם פיטורים במועד בו קשה למצוא מקום עבודה חילופי ובוודאי לעובד הוראה במצבה של המערערת שהיתה בטיפולי פוריות.

משמעות

 • אסור לפטר עובדת הנמצאת בתהליך של טיפולי פוריות, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים.
 • במקרים בהם לדעת העובדת שפוטרה לא היתה הצדקה לאשר את פיטוריה, היא רשאית לערער לבית המשפט על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״