במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס לילדים עם מוגבלות בהגיעם לגיל 18

כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

  • במקרים שבהם ילדים עם מוגבלות המגיעים לגיל 18 אינם מסוגלים לקבל החלטות ולדאוג לעצמם, יש למנות להם אפוטרופוס שיהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם ולפעול למענם ובמקומם. רצוי להגיש את הבקשה למינוי סמוך למועד בו יגיעו לגיל זה.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות