הקדמה:

במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס לילדים עם מוגבלות בהגיעם לגיל 18

כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופוסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

  • ילדים עם מוגבלות המגיעים לגיל 18, במקרים רבים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ויש למנות להם אפוטרופוס שיהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם. רצוי להגיש את הבקשה למינוי סמוך למועד בו יגיעו לגיל זה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות