על-פי החוק, כל אדם כשר לזכויות ולחובות מרגע לידתו ועד מותו
החוק קובע אלו אוכלוסיות מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית

סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

כשרות משפטית על-פי החוק

  • המשמעות היא כי כל אדם יכול שתהיינה לו זכויות כלשהן, וכן לכל אדם יכולות להיות חובות מסוימות.
  • המונח המשפטי בו משתמשים לציין כי אדם יכול ליהנות מזכויות ולשאת בחובות הוא "כשרות", כלומר, יכולת.
  • כשרות משפטית משמעה היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות שיש בצדן משמעות משפטית כלשהי.
  • הכשרות המשפטית- היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, מתחילה מהרגע שבו האדם נולד ומסתיימת במותו.

הגבלת הכשרות בחוק

  • חוקים שונים במשפט הישראלי מגבילים את יכולתם של אנשים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות מלבצע פעולה או פעולות משפטיות.
דוגמה
קטין מתחת לגיל 18 אינו רשאי לעשות פעולה משפטית ללא הסכמת הנציג שלו, אדם מתחת לגיל 21 אינו רשאי להיבחר כחבר כנסת ועוד.
דוגמה
החוק קובע, כי תיפסל כשרותו המשפטית של אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, אם אותה מחלה או ליקוי גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

הגבלת הכשרות בפסק דין

  • בתנאים מסוימים, יכול בית המשפט לקבוע בפסק דין, כי אדם כלשהו אינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות.
  • בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שכשרותו הוגבלה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות או לפי פסק דין.
  • אנשים שנבחנת כשרותם המשפטית, וכן קרובים, בעלי עניין ואפוטרופסים, יכולים לפנות אל הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים.
  • למידע נוסף בנושא מינוי אפוטרופוס והחלופות שייתכנו לכך במקרים שונים, ראו בפורטל אפוטרופסות, תומך החלטות וייפוי כוח מתמשך.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות