מנהל ביה״ח פסיכיאטרי/מנהל מחלקה פסיכיאטרית בביה״ח כללי יכול להורות על אשפוז כפוי עד 48 שעות
הוראת המנהל יכולה להינתן רק אם מתקיימים תנאים מסויימים (פירוט בהמשך)
אם יש צורך בהמשך אשפוז כפוי לאחר 48 שעות, על צוות ביה״ח לפנות לפסיכיאטר המחוזי
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


ככלל, הוראה על אשפוז פסיכיאטרי כפוי ניתנת על ידי הפסיכיאטר המחוזי. במקרים ובתנאים מסוימים, גם מנהל ביה״ח פסיכיאטרי/מנהל מחלקה פסיכיאטרית בביה״ח כללי יכול להורות על אשפוז כפוי לתקופה של עד 48 שעות.

 • אם במשך 48 השעות צוות ביה״ח משתכנע שיש צורך בהמשך אשפוז והאדם מסרב, הצוות יכול לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה שיוציא הוראה לאשפוז בכפייה לתקופה ארוכה יותר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הוראת אשפוז פסיכיאטרי כפוי על ידי מנהל ביה״ח/מנהל מחלקה תינתן אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. האדם נמצא במצב פסיכוטי (קיימת פגיעה במידה ניכרת בכושר השיפוט או בכושר בביקורת המציאות).
  2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנת אובדנות או תקיפה.
  3. האדם מסרב להתאשפז מרצונו.
  4. האדם נמצא בשטח בית החולים.

למי ואיך פונים

 • ההחלטה על האשפוז נעשית ללא צורך בפנייה מוקדמת ומתקבלת על ידי מנהל ביה״ח פסיכיאטרי/מנהל מחלקה פסיכיאטרית בביה״ח כללי משיקולים רפואיים ובתנאי שמתקיימים כל התנאים.

שלבי ההליך

 • לאחר שהמנהל השתכנע שהתקיימו כל התנאים לאשפוז בכפייה, הוא ייתן הוראת אשפוז.
 • תקופת האשפוז לא תעלה על 48 שעות.
 • הארכת תקופת האשפוז מעבר ל-48 שעות יכולה להיעשות רק בשני המקרים הבאים:

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים