הקדמה:

ניתן לבדוק לגבי כל אדם האם הוא רשום במרשם חייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל
השירות אינו כרוך בתשלום
לפרטים נוספים ראו בדיקה במרשם חייבים מוגבלים באמצעים באתר רשות האכיפה והגבייה


ניתן לבדוק במרשם חייבים מוגבלים באמצעים האם אדם הוכרז כחייב מוגבל באמצעים על-ידי רשם ההוצאה לפועל.

מי זכאי?

  • כל אדם.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להכנס לאיזור האישי באתר רשות האכיפה והגבייה.
  • בתפריט מצד ימין יש לבחור ״בדיקה במרשם חייבים מוגבלים״.
  • במסך שייפתח יש למלא את מספר הזהות של האדם לגביו מוגשת הבקשה ואת פרטי מגיש הבקשה (שם, מספר זהות, כתובת דוא״ל).

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים