רשם ההוצאה לפועל רשאי לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגללו נפתח התיק
במסגרת חקירת היכולת יכול הרשם לחקור במצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, מקורות וגובה הכנסתו, כניסותיו ויציאותיו מישראל, חובותיו והוצאותיו
הרשם יכול לבצע חקירת יכולת מיוזמתו, לפי בקשת הזוכה או החייב
למידע נוסף ראו חקירת יכולת כלכלית של חייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

חקירת יכולת היא חקירה שמבצע רשם הוצאה לפועל, ושבמסגרתה הוא מברר את מצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו.

 • מטרת חקירת היכולת היא לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגללו נפתח התיק, ובמידת הצורך לקבוע את התשלומים והסכומים אשר ישלם החייב.

היוזמה לביצוע חקירת יכולת

חקירת יכולת ביוזמת רשם ההוצאה לפועל

 • הרשם יכול לבצע חקירת יכולת ביוזמתו בכל עת במטרה לברר את יכולתו הכלכלית של החייב.

חקירת יכולת ביוזמת הזוכה

 • זוכה יכול בכל עת לבקש מהרשם לבצע חקירת יכולת של החייב.
 • מטרת הבקשה מטעם הזוכה היא להראות כי לחייב יש יכולת לפרוע את החוב.
 • הזוכה רשאי לבקש לזמן את החייב לחקירת יכולת גם במקרה שבו כבר נחקר החייב על יכולתו, וזאת אם בחקירה הראשונה לא הוזמן הזוכה.
 • למידע נוסף ראו בקשה לחקירת יכולת של חייב הוצאה לפועל ביוזמת הזוכה.

חקירת יכולת ביוזמת החייב

אופן ביצוע חקירת יכולת

 • חקירת יכולת יכולה להתבצע בפומבי או בדלתיים סגורות.
 • חקירת יכולת יכולה להתבצע על סמך תצהיר ושאלון שממלא החייב ואף ללא נוכחות הזוכה (אם כי במקרה כזה הזוכה רשאי לבקש חקירה נוספת שתתקיים בנוכחותו).
 • בחקירת יכולת רשאי רשם ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב כמו גם עדים, ולאכוף את התייצבותם, מתן עדות והגשת מסמכים.

פטור מהתייצבות לחקירת יכולת

 • במקרים מסוימים פטור החייב מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת.
 • במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב.
 • למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

דיון באמצעות וידאו קונפרנס

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים