בית משפט לנוער יכול להורות על אשפוז קטין בכפייה כדי לבדוק ולאבחן את מצבו הנפשי
הוראה כזו תינתן אם על סמך חוות דעת פסיכיאטרית, קיימת אפשרות שהקטין לוקה בנפשו באופן שהוא מסכן את עצמו או אחרים ולא ניתן לאבחן את מצבו ללא אשפוז
גם הפסיכיאטר המחוזי יכול להורות על בדיקה כפויה של קטין בתנאי אשפוז

תקציר

בית משפט לנוער שדן בעניינו של קטין רשאי להורות על אשפוז הקטין בבית חולים שעליו יורה ובתנאים שיקבע, לצורך אבחון מצבו הנפשי של הקטין.

 • בית המשפט יורה על אשפוז לצורך בדיקה אם על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי שנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, סבר שתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה.
  2. המחלה או ההפרעה עלולות לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיסי מיידי או להביא לנזק נפשי חמור להתפתחותו.
  3. לא ניתן לאבחן את מצבו הנפשי של הקטין אלא בדרך של אשפוז.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הפנייה לבית המשפט נעשית בידי עובד סוציאלי (פקיד סעד).

שלבי ההליך

 • בית המשפט מוסמך לקבוע את משך תקופת האשפוז לצורך אבחון הקטין.
 • התקופה המקסימלית לאשפוז לצורכי בדיקה היא שבעה ימים.
 • מנהל בית החולים מוסמך להאריך את האשפוז לתקופה נוספת של עד שבעה ימים, אם ההארכה חיונית לצורך אבחון מצבו הנפשי של הקטין.

ערעור

 • על החלטה של בית משפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים