הקדמה:

לפסיכיאטר המחוזי ישנה סמכות להורות על בדיקה דחופה של אדם בניגוד לרצונו
לפי פקודת הנזיקין, אדם שנבדק בכפייה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים בחוק, זכאי לתבוע פיצויים מבית חולים או מהפסיכיאטר המחוזי


לפסיכיאטר המחוזי ישנה סמכות להורות על בדיקה דחופה בכפייה של אדם.

 • ניתן לפנות אל הפסיכיאטר המחוזי בבקשה לאשפז בכפייה אדם, ולהציג בפניו עדויות למקרים הבאים:
  • אותו אדם חולה באופן הפוגע בכושר שיפוטו או כושר ביקורתו למציאות.
  • אותו אדם מהווה סכנה לעצמו ולסביבתו.
  • אותו אדם מסרב להיבדק על-ידי פסיכיאטר.
 • אין צורך בהכרח במסמכים רפואיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הפסיכיאטר המחוזי רשאי להורות על בדיקתו הדחופה בכפייה של אדם, אם הובאו בפניו ראיות שהתמלאו באותו אדם כל התנאים הבאים במצטבר:
  1. הוא חולה במחלת נפש. מחלת נפש לעניין חוק זה מוגדרת כמחלת נפש הפוגעת בשיפוט ובתפיסת המציאות, כגון: סכיזופרניה. החוק אינו כולל הפרעות נפשיות, שאינן נחשבות מחלות נפש, כגון: חרדות, פחדים והפרעות אישיות. הסיווג הקובע למחלות נפש הוא זה הנכלל בגרסה החמישית של ה DSM של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית. לדוגמה: אנורקסיה נרבוזה אינה באה בכלל "מחלת נפש". לכן, לא ניתן לאשפז בכפייה חולות וחולים במחלה זו, על אף הסיכון הנשקף לחייהם.
  2. בשל מחלתו נפגע כושר השיפוט שלו או כושר הביקורת למציאות, כלומר אדם שבשל מחלתו אינו מבחין בין מציאות לדמיון, מחשבותיו אינן מבוססות על המציאות ולא ניתן לשכנע אותו אחרת. לדוגמה: אדם שמאמין שהוא המשיח, אדם שמאמין שהוא נרדף על-ידי שכניו, אדם שמאמין שמשפחתו היא שיבוט.
  3. הוא עלול להוות סכנה פיזית מיידית לעצמו או לאדם אחר - הקביעה כי אדם מסוכן חייבת להתבסס על עובדות, ולא ניתן להסתפק בהשערות. לדוגמה: אדם שאיים על משפחתו עם סכין, אדם שהצית את המקלחת שלו.
  4. הוא מסרב להיבדק על-ידי פסיכיאטר.

למי ואיך פונים

 • הפנייה אל הפסיכיאטר המחוזי יכולה להיעשות על-ידי מנהל בית החולים שבו מאושפז האדם, על-ידי קרוב משפחה, על-ידי שכן ואף בעילום שם.

שלבי ההליך

 • לאחר שהוצאה הוראה לבדיקה דחופה בכפייה של אדם, הוא יובא לבדיקה פסיכיאטרית בבית החולים.
 • אם בבדיקה הסתבר כי אכן מתקיימים באותו אדם התנאים המתוארים לעיל, ושקיים קשר סיבתי ביניהם (כלומר הוא חולה באופן הפוגע בכושר השיפוט שלו או בכושר הביקורת שלו למציאות, וכתוצאה מכך הוא מסוכן לעצמו או לציבור) רשאי מנהל בית החולים לאשפזו בכפייה למשך 48 שעות. לאחר מכן ישוחרר המטופל אלא אם הפסיכיאטר המחוזי הוציא צו אשפוז דחוף בכפייה.

ערעור

 • לא ניתן לערער על החלטה לבדיקה כפויה.

חשוב לדעת

 • הוראת לבדיקה כפויה תקפה במשך עשרה ימים. אם היא לא בוצעה במהלך אותה תקופה, לא ניתן להביא את אותו אדם לבדיקה בכפייה, אלא אם נתן הפסיכיאטר הוראה חדשה לבדיקה כפויה של אותו אדם.
 • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראה לבדיקה בכפייה, רשאי גם:
  • למנות את מבצע הבדיקה הכפויה.
  • להורות על כך שמבצע הבדיקה יהיה זכאי לסיוע משטרתי במקרה הצורך.
  • להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר המסייע לו להיכנס לביתו של החולה או לכל בית חולים או שטח כדי לבצע את הבדיקה.
  • להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר המסייע לו להשתמש בכוח סביר כדי לתפוס את החולה ולבצע את הבדיקה.
  • לקבוע את בית החולים שבו יאושפז החולה או את המרפאה שבה החולה יקבל טיפול או את מקום ביצוע הבדיקה ואת הפסיכיאטר הבודק.
  • לקבוע את תנאי הבדיקה.
 • אדם שניתנה כלפיו הוראה לבדיקה בכפייה, בלא שהתקיימו בו התנאים הקבועים בחוק, רשאי להגיש תביעה משפטית נגד הפסיכיאטר המחוזי למתן פיצויים בשל תקיפה לפי סעיף 23 לפקודת הנזיקין.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות