הקדמה:

מטופל הפונה לחדר מיון, זכאי לבדיקה רפואית בידי רופא.כל אדם שפונה לחדר מיון / המחלקה לרפואה דחופה, זכאי להיבדק ע"י רופא.

אם הרופא הבודק מוצא כי המטופל זקוק לטיפול רפואי שאינו סובל דיחוי, הוא חייב לתת לו את הטיפול הרפואי בעצמו או באמצעות עובד כשיר אחר.

אם אין אפשרות לטפל בפונה באותו מוסד רפואי, והטיפול בו אינו סובל דיחוי, חובה על רופא חדר המיון/ המוסד הרפואי, להפנות את המטופל למוסד רפואי מתאים ולהבטיח העברתו לאותו מוסד רפואי בהתאם לנהלים. במקרה זה מדובר במצב של חוסר יכולת אוביקטיבי לבדוק מטופל, כתוצאה ממחסור בחומרים או בצורך במומחים בעלי מיומנות ספציפית לדוגמה. אין הכוונה לחוסר יכולת הנובע משביתה.

מי זכאי?

כל מטופל.

תהליך מימוש הזכות

בפנייה לחדר מיון יש לעמוד על כך, במידת הצורך, כי רופא יבדוק את הפונה.

חשוב לדעת

סדר הטיפול במגיעים לחדר מיון נקבע על-ידי הצוות הרפואי משיקולים רפואיים ואחרים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

חוק זכויות החולה

הרחבות ופרסומים

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 09/2006 מיום 3.4.06 - מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפל.

אמנון כרמי, בריאות ומשפט (2003).

תודות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י