אדם שפונה לחדר מיון עקב מצב חירום, זכאי להיבדק בידי רופא


כל אדם שפונה לחדר מיון / המחלקה לרפואה דחופה, זכאי להיבדק על ידי רופא.

  • אם הרופא הבודק מוצא כי המטופל זקוק לטיפול רפואי שאינו סובל דיחוי, הוא חייב לתת לו את הטיפול הרפואי בעצמו או באמצעות עובד כשיר אחר.
  • אם אין אפשרות לטפל בפונה באותו מוסד רפואי (כתוצאה ממחסור בחומרים, באנשי מקצוע בעלי מומחיות מסוימת וכו׳) והטיפול בו אינו סובל דיחוי, חובה על רופא חדר המיון/ המוסד הרפואי, להפנות את המטופל למוסד רפואי מתאים ולהבטיח העברתו לאותו מוסד רפואי בהתאם לנהלים.

מי זכאי?

  • כל אדם שפונה לחדר המיון עקב מצב חירום.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • בפנייה לחדר מיון יש לעמוד על כך, במידת הצורך, כי רופא יבדוק את הפונה.

חשוב לדעת

  • סדר הטיפול במגיעים לחדר מיון נקבע על-ידי הצוות הרפואי משיקולים רפואיים ואחרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י