מבוטחים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי זכאים בתנאים מסויימים לביצוע בדיקה גנטית ללא עלות
תוצאות בדיקות גנטיות עשויות לאפשר התאמת הטיפול באופן אופטימלי בחולים, ולעודד בדיקות לגילוי מוקדם של מחלה בנשאים
ניתן לבצע אותן גם באופן פרטי ובתשלום
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות

תקציר

בדיקות גנטיות נועדו לאפשר לאנשים המשתייכים לקבוצות הנמצאות בסיכון למחלה תורשתית לדעת אם הם נשאים של המחלה הגנטית ועשויות להיות רלוונטיות בשני מקרים:

 • אבחון נבדק חולה - במקרה זה תוצאות הבדיקה עשויות לסייע בהתאמת הטיפול האופטימלי עבור החולה.
 • אבחון נבדק שאינו חולה - במקרה זה תוצאות הבדיקה מאבחנות נשאות למחלה, ומאפשרות לנשא להימצא במעקב לצורך גילוי מוקדם, מה שעשוי להגדיל את סיכויי ההישרדות.
שימו לב
דף זה אינו עוסק בבדיקות גנטיות בהקשר של היריון. להרחבה בנושא זה ראו בדיקות גנטיות לקראת היריון.

מי זכאי?

 • מי שמעוניין לעבור בדיקה גנטית שנמצאת בסל הבריאות בהתאם לנספח א' לחוזר בדיקות גנטיות, ומתקיימים התנאים הבאים:
  • רופא מומחה לגנטיקה אישר שמתקיימים תנאי הזכאות לבדיקה הספציפית עבורו (ראו פרטים בהמשך בפסקת תהליך מימוש הזכות - ייעוץ גנטי ראשוני).
  • הבדיקה יכולה להתבצע בנבדק שהוא חולה או בנבדק שאינו מראה סימני מחלה (איתור נשאות), בהתאם לסוג המחלה ולקריטריונים הספציפיים של הבדיקה.
 • הקריטריונים לזכאות עשויים להשתנות ממחלה למחלה, ויש לברר אותם מול קופת החולים.

בדיקה לקטין מגיל 16

 • כדי לבצע בדיקה גנטית לקטין מגיל 16 נדרשת הסכמת הקטין והסכמת ההורה.
 • אם הקטין מסרב לבדיקה, אין לבצע אותה על אף הסכמת הורהו.
 • לפני ביצוע הבדיקה חובה לתת עליה הסברים לקטין, בנוכחות ההורה.

תהליך מימוש הזכות

ייעוץ גנטי ראשוני

 • יש לפנות לרופא המשפחה או למוקד קופת החולים לצורך קביעת תור לייעוץ גנטי ראשוני.
 • עלות הייעוץ הגנטי הראשוני תהיה בהתאם לזכאות המבוטח ולתנאי קופות החולים השונות.
טיפ
קיימים מכונים גנטיים שניתן לפנות אליהם לקבלת ייעוץ גנטי, שלא באמצעות קופת החולים. במקרה זה, ייתכן שלא יתאפשר לבצע את הבדיקה עצמה בקופת החולים, ויהיה צורך לקבל התחייבות מהקופה למימון הבדיקה במכון גנטי. לכן כדאי לברר מראש עם קופת החולים את תנאי הייעוץ הגנטי והבדיקה. לרשימת המכונים הגנטיים ראו באתר משרד הבריאות.

ביצוע הבדיקה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים