משרד הבריאות מממן בדיקות שיגרה ושירותי מעקב והדרכה בבריאות השן לילדים מגן חובה ועד כיתה ט' (בחלק מהרשויות השירות ניתן החל מגן טרום חובה)
כל הילדים עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במרפאות קופות החולים במסגרת סל הבריאות
למידע רשמי ראו באתר משרד הבריאות


שירותי בריאות השן ניתנים לילדים מגן חובה ועד כיתה ט' במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • השירותים ממומנים על-ידי משרד הבריאות וניתנים באמצעות הרשויות המקומיות.

השירותים הניתנים

 • בדיקה שנתית על-ידי רופא שיניים, הודעה להורים על מצב השיניים של ילדיהם, והפנייה למרפאת שיניים במידת הצורך.
 • יידוע ההורים על הזכות לקבל טיפולי שיניים בקופת החולים שהם מבוטחים בה.
 • הדרכה לכל כיתה על-ידי שיננית או רופאת שיניים, בנושא שמירה על בריאות הפה והשיניים.
 • חלוקת מברשת שיניים ומשחת שיניים לכל תלמיד פעם בשנה.
 • בחלק מגני טרום חובה מופעלת תוכנית צחצוח שיניים בהשגחה, שכוללת גם מריחת לכת פלואוריד פעמיים בשנה. ההורים יקבלו על כך הודעה מפורשת ועליהם להסכים לכך במסגרת הצהרת הבריאות.

מי זכאי?

 • ילדים מגן חובה ועד כיתה ט'.
 • בחלק מהרשויות השירות הורחב לגני טרום חובה.

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת כל שנת לימודים הרשות המקומית תודיע להורים על הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד, כולל פירוט סל השירותים.
 • על ההורים לחתום על טופס הצהרת בריאות, במסגרתו נדרשת הסכמה גם לבדיקת בריאות הפה והשיניים.
 • כל תלמיד שהוריו הסכימו שתיערך לו בדיקת שיניים, ייבדק לפחות פעם בשנה.
 • הבדיקה תהיה הסתכלותית בלבד ותיערך על ידי רופא שיניים בחדר מתאים בבית הספר, תוך שמירה על פרטיותו וכבודו של התלמיד.
 • הורי התלמיד יקבלו הודעה בכתב על מצב השיניים של ילדם.
 • אם התגלה בבדיקה ממצא רפואי חריג, רופא השיניים יתקשר להורים ויודיע להם כל כך.
שימו לב
כל הילדים עד גיל 18 זכאים כיום לטיפולי שיניים במרפאות קופות החולים במסגרת סל הבריאות.

חשוב לדעת

 • חל איסור לגבות כספי הורים עבור שירותי בריאות התלמיד, או עבור שיפור ושדרוג שלהם.
 • במסגרת השירות אסורים חלוקת חומר פרסומי ושיווק של מרפאות או של רופאים, למעט חלוקת מברשת השיניים והמשחה כחלק מהשירות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים