הקדמה:

משרד הבריאות מממן בדיקות שיגרה ושירותי מעקב והדרכה בבריאות השן לילדים מגן חובה ועד כיתה ט' (בחלק מהרשויות השירות ניתן החל מגן טרום חובה)
טיפולי שיניים מעבר לבדיקות ניתנים במסגרת סל הבריאות לכל הילדים עד גיל 18 (החל מינואר 2019)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


שירותי בריאות השן ניתנים לילדים מגן חובה ועד כיתה ט' בהתאם לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל-פי החלטת הממשלה.

 • השירותים ממומנים על-ידי משרד הבריאות וניתנים באמצעות הרשויות המקומיות.

השירותים הניתנים

 • הדרכה בכל הכיתות המועברת על-ידי רופא שיניים, שיננית או מקדם בריאות.
  • ההדרכה באה להקנות לתלמידים ידע על גורמי העששת ומחלות החניכיים ולחנך אותם לשמירה על בריאות הפה והשיניים.
  • בחלק מגני הילדים מופעלת תוכנית צחצוח שיניים בהשגחה, שכוללת גם מריחת לכת פלואוריד פעמיים בשנה.
 • בדיקה שנתית של כל התלמידים במטרה לאתר ולטפל בילדים שנפגעו מעששת או נמצאים בסיכון מוגבר להיפגע מהמחלה.
 • חלוקת מברשת שיניים ומשחת שיניים לכל תלמיד, אחת לשנה.

מי זכאי?

 • ילדים מגן חובה ועד כיתה ט'.
 • בחלק מהרשויות השירות יורחב לגני טרום חובה, בהתאם להחלטת רופאי שיניים מחוזיים בלשכות הבריאות.

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת כל שנת לימודים הרשות המקומית תודיע להורים על הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד, כולל פירוט סל השירותים.
 • בבית הספר יחתימו את הורי התלמידים על טופס הצהרת בריאות.
 • כל תלמיד שהוריו הסכימו שתיערך לו בדיקת שיניים, ייבדק לפחות פעם בשנה.
 • הבדיקה תהיה הסתכלותית בלבד ותיערך על ידי רופא שיניים בחדר מתאים בבית הספר, תוך שמירה על פרטיותו וכבודו של התלמיד.
 • הורי התלמיד יקבלו הודעה בכתב על מצב השיניים של ילדם.
 • אם התגלה בבדיקה ממצא רפואי חריג, רופא השיניים יתקשר להורים ויודיע להם כל כך.

המשך הטיפול

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים