הקדמה:

משרד הבריאות מממן בדיקות שיגרה ושירותי מעקב והדרכה בבריאות השן לילדים מגן חובה ועד כיתה ט'
טיפולי שיניים מעבר לבדיקות ניתנים במסגרת סל הבריאות לכל הילדים עד גיל 18 (החל מינואר 2019)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


שירותי בריאות השן ניתנים לילדים מגן חובה ועד כיתה ט' בהתאם לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל-פי החלטת הממשלה.

 • השירותים, הממומנים על-ידי משרד הבריאות וניתנים באמצעות הרשויות המקומיות, כוללים:
  • הדרכה בכל הכיתות המועברת על-ידי רופא שיניים, שיננית או מקדם בריאות, בהיקף של 3 שעות בשנה. ההדרכה באה להקנות לתלמידים ידע על גורמי העששת ומחלות החניכיים ולחנך אותם לשמירה על בריאות הפה והשיניים.
  • בדיקה שנתית של כל התלמידים בכיתות א' - ט', במטרה לאתר ולטפל בילדים שנפגעו מעששת או נמצאים בסיכון מוגבר להיפגע מהמחלה.
  • המלצות להורים על תחזוקה וטיפולי שיניים לילדיהם.
  • חלוקת מברשת שיניים ומשחת שיניים לכל תלמיד, אחת לשנה.

מי זכאי?

 • ילדים מגן חובה ועד כיתה ט'.

בדיקת שיניים לתלמיד

 • כל תלמיד זכאי להיבדק לפחות פעם בשנה, בכדי לקבוע את מצב בריאות הפה והצורך בטיפול.
 • הבדיקה תיערך על ידי רופא שיניים בבית הספר, בחדר עם תנאים המאפשרים פרטיות.
 • הורי התלמיד יקבלו הודעה על תוצאות הבדיקה ואם נדרש המשך טיפול:
  • ברשויות המקומיות המספקות שירות מניעתי 1 בלבד (הסל הבסיסי), תישלח להורים ההודעה המופיעה בנספח 8.2.11.001 בנוהל משרד הבריאות.
  • ברשויות המקומיות המספקות גם את שירות מניעתי 2 (הסל המקיף), תישלח ההודעה המופיעה בנספח 8.3.12.002 בנוהל משרד הבריאות.

המשך הטיפול

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים