הקדמה:

יולדת זכאית לבחור את בית החולים שבו תלד, בלי קשר למקום מגוריהיולדת זכאית לבחור את בית החולים שבו תלד, ללא קשר למקום מגוריה.

מי זכאי?

  • כל יולדת.

תהליך מימוש הזכות

  • על היולדת להגיע בזמן הלידה לבית החולים אותו בחרה. בתי החולים בירושלים ממליצים ליולדת להירשם מראש ללידה במשרדי בית החולים.
  • לידה בתנאים מיוחדים (כגון, לידה בניתוח קיסרי) יש לתאם מראש.

חשוב לדעת

  • הוצאות אשפוז בגין לידה משולמים ישירות לבית החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי, עבור נשים הזכאיות גם למענק לידה.
  • לכל בית חולים יש נהלים שונים בתחום הלידה (כגון: מס' מיילדות, נוכחות מלווה בחדר לידה, אפשרות ללידה טבעית, שעות ביקור לאחר הלידה ועוד).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י