נשים שילדו זכאיות לתשלום מענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי
המענק משולם (בהתאם לתנאים) גם לבני זוג מאותו מין, להורים מאמצים ולאם נושאת והורים מיועדים בהליך פונדקאות
מי שנהיו הורים ל-3 ילדים או יותר בו זמנית זכאים גם לקצבת לידה חודשית

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לידה ליולדות (כולל לנשים שלא עובדות).

גובה מענק הלידה (נכון לשנת 2024)
עבור לידת הילד הראשון במשפחה 1,986 ₪
עבור הילד השני במשפחה 894 ₪
עבור הילד השלישי 596 ₪
עבור כל ילד לאחר הילד השלישי 596 ₪
עבור לידת תאומים 9,930 ₪
עבור לידת שלישייה 14,895 ₪
בלידה של יותר משלישייה 14,895 ₪ עבור השלישייה וכן 4,965 ₪ עבור כל ילד נוסף באותה לידה

מי זכאי?

 • יולדת שהיא תושבת ישראל או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה הייתה בחו"ל).
 • מי שאינם תושבי ישראל, בתנאי שהאישה עבדה בישראל בזמן ההיריון או שבן זוגה עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני הלידה, והלידה הייתה בישראל (לא כולל תושבי האזור ושטחי האוטונומיה). למידע נוסף ראו מענק לידה לעובדת זרה.
 • חוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של היריון. משמעות הדבר היא שיולדת שילדה אחרי השבוע ה-22 להיריון ולד מת (לידה שקטה), או שהילד נפטר לאחר הלידה, גם זכאית למענק לידה.

אוכלוסיות זכאים נוספות

טיפ
מי שלא נמצאו זכאים למענק לידה עשויים להיות זכאים להענקה מטעמי צדק.

תהליך מימוש הזכות

קבלת המענק ללא הגשת תביעה

 • ברוב המקרים אין צורך להגיש תביעה והמענק משולם באופן אוטומטי אחרי שהתקבל דיווח מבית החולים על הלידה. היולדת תביא עמה אל בית החולים את תעודת הזהות שלה ושל בן זוגה (אם יש) ותמסור לבית החולים את מספר חשבון הבנק שלה (או שלה ושל בן הזוג).
 • במקרה של לידת בית:
  • היולדת צריכה למסור למשרד הבריאות תצהיר של מיילדת או אישור של רופא על כך שהם נכחו בלידה, וכי הלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בנושא.
  • את האישור ניתן למסור בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות.
  • משרד הבריאות יבדוק את הפרטים ויעביר את העדכון לגבי הלידה למוסד לביטוח לאומי (אין צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך מימוש הזכאות).

הגשת תביעה לקבלת המענק

תשלום המענק

 • המענק יועבר ישירות לחשבון הבנק של היולדת (כפי שנמסר על ידה) בתוך חודש מיום הלידה. אם לא מדובר בילד ראשון, המענק ישולם לחשבון הבנק שמועברת אליו קצבת הילדים.
 • אם המענק לא התקבל יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


חשוב לדעת

 • במקרה של יולדת שנפטרה בלידה, הזכות למענק הלידה עוברת אל האב.
 • מי שנהיו הורים ל-3 ילדים או יותר בו זמנית (בעקבות לידה, אימוץ או הליך פונדקאות), זכאים גם לקצבת לידה חודשית.
 • לתינוקות שהוריהם זכאים לקצבת ילדים תיפתח תוכנית "חיסכון לכל ילד".
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים