הקדמה:

אישה שילדה ילד זכאית לתשלום מענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי
הורים מאמצים זכאים למענק בגובה מענק לידה
החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה, בהתאם לתנאים
יולדת שילדה בלידה אחת 3 ילדים או יותר זכאית, בנוסף, לקצבת לידה חודשית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות.

גובה מענק הלידה (נכון לשנת 2020)
עבור לידת הילד הראשון במשפחה 1,783 ש"ח
עבור הילד השני במשפחה 802 ש"ח
עבור הילד השלישי 535 ש"ח
עבור כל ילד לאחר הילד השלישי 535 ש"ח
עבור לידת תאומים 8,915 ש"ח
עבור לידת שלישייה 13,373 ש"ח
בלידה של יותר משלישייה 13,373 ש"ח עבור השלישייה וכן 4,458 ש"ח עבור כל ילד נוסף באותה לידה

מי זכאי?

 • יולדת שילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה. החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידת בית עשויה להיות זכאית (ראו פרטים בהמשך).
 • הזכאות היא למי שעונה על אחד מאלה:
  1. היא תושבת ישראל או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה היתה בחו"ל).
  2. היא אישה שעובדת בישראל, או שבן זוגה עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, גם אם הם אינם תושבי ישראל (למעט תושבי האזור ושטחי האוטונומיה) ובלבד שהלידה הייתה בישראל.
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של הריון. משמעות הדבר היא שיולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להריון ולד מת (לידה שקטה), או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית למענק לידה.
 • הורים מאמצים - הורים מאמצים זכאים למענק אימוץ בגובה מענק לידה. למידע נוסף ראו: מענק להורה מאמץ.
 • בהליך פונדקאות שנעשה בישראל, הן האם הנושאת והן ההורים המיועדים זכאים למענק לידה. להרחבות ראו:
 • בהליך פונדקאות שנעשה בחו"ל:
  • ההורה המיועד הישראלי זכאי למענק לידה להורים מיועדים, בין אם מדובר בזוג גברים או בהורה יחיד/ה, ובתנאי שבן זוגו לא קיבל מענק לידה כהורה מאמץ.
  • האם הפונדקאית שאינה ישראלית אינה זכאית למענק.

יולדת בלידת בית

 • החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה.
 • למימוש הזכאות יש למסור למשרד הבריאות תצהיר של מיילדת או אישור של רופא על כך שהם נכחו בלידה, וכי הלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות לגבי לידת בית. את האישור ניתן למסור בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות.
 • משרד הבריאות יבצע את הבדיקות הנדרשות ויעביר את העדכון לגבי לידת הבית למוסד לביטוח לאומי (אין צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך מימוש הזכאות).

הענקה מטעמי צדק

תהליך מימוש הזכות

 • התביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי באמצעות בית החולים שהייתה בו הלידה. היולדת תביא עמה אל בית החולים את תעודת הזהות שלה ושל בן זוגה (אם ישנו) ותמסור לבית החולים את מספר חשבון הבנק שלה (או שלה ושל בן זוגה).
 • יולדת שהיא ובן זוגה אינם תושבי ישראל (שאין לה ולבן זוגה תעודת זהות ישראלית) וכן יולדת שילדה במוסד רפואי בארץ שאין לו הסדר עם המוסד לביטוח לאומי (חוץ מיולדות תושבות האזור והאוטונומיה) וכן הורה מאמץ, יגישו תביעה למענק לידה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
 • המענק יועבר ישירות לחשבון הבנק של היולדת, בתוך חודש מיום הלידה. במקרה שהמענק לא התקבל, יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

חשוב לדעת

 • במקרה שהאישה נפטרה בלידה, הזכות למענק הלידה עוברת אל האב.
 • אם בלידה אחת נולדו 3 ילדים או יותר, וכן אם בהליך אימוץ אחד אומצו בו זמנית 3 ילדים או יותר מתחת לגיל 10, היולדת או ההורים המאמצים זכאים בנוסף למענק הלידה גם לקצבת לידה חודשית.
 • לתינוקות שהוריהם זכאים לקצבת ילדים תיפתח תכנית "חיסכון לכל ילד".

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים