הקדמה:

משפחתו של אדם שנספה בפעולת איבה, זכאית לבחור את מקום קבורתו, ללא קשר למקום בו נפטר או התגורר
המשפחה לא תישא בתשלום כלשהו עבור הקבורה, גם במקרה של קבורה בבית עלמין "סגור" או בחלקת קבר חריגה
זכות זו ניתנת בנוסף ליתר הזכאויות וההטבות המוענקות למשפחות חללי פעולות איבה


בני משפחתו של אדם שנספה בפעולת איבה, זכאים לבחור את המקום בו ייקבר, ללא תלות במקום בו התגורר או במקום בו נפטר.

מי זכאי?

 • מקום הקבורה ייבחר על-ידי בן משפחתו של הנספה, על פי סדר העדיפות הבא:
  • במקרה שבן הזוג של הנספה עודנו בחיים- בן הזוג יבחר את מקום הקבורה
  • במקרה שאין בן זוג - ילדו יבחר את מקום הקבורה
  • במקרה שאין בן זוג ואין ילד - הורה הנספה יבחר את מקום הקבורה
  • במקרה שאין בן זוג, אין ילד ואין הורה - אחיו של הנספה יבחר את מקום הקבורה
  • במקרה שאין בן זוג, אין ילד, אין הורה ואין אח - אחיו של הורה הנספה יבחר את מקום הקבורה.

תהליך מימוש הזכות

 • במרבית המקרים, נעשית פניה יזומה מצד הרשויות לבני משפחתו של הנספה, לאחר שפעולת איבה מתרחשת.
 • אם לא נעשית פניה יזומה מצד הרשויות, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים