מתנדבי שירות לאומי-אזרחי מבוטחים בביטוח חיים ובביטוח תאונות אישיות על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או במקרה של משרתים חרדים, על-ידי ארגון חברים
ביטוחים אלו מאפשרים קבלת פיצוי במקרה מוות של מתנדב, או במקרה של פגיעה או נכות (צמיתה וזמנית) כתוצאה מתאונה, למעט במקרים של תאונות דרכים


מתנדבי שירות לאומי-אזרחי מבוטחים בביטוח חיים ובביטוח תאונות אישיות על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או במקרה של משרתים חרדים, על-ידי ארגון חברים.

  • חברות הביטוח נבחרות על-ידי הארגונים, ותנאי הביטוח כפופים לפוליסה שנרכשה.
  • על-פי הנחית רשות השירות הלאומי-אזרחי:
    • על ביטוח החיים לכלול פיצוי המשפחה בסכום של עד 120,000 ₪ במקרה מוות מכל סיבה שהיא של מתנדב בשירות הלאומי-אזרחי (למעט במקרה המכוסה בפוליסה של ביטוח תאונות אישיות או כתוצאה מתאונת דרכים).
    • על פוליסת תאונות אישיות לבטח כנגד מקרה נכות (צמיתה וזמנית) למעט מקרה של תאונת דרכים, כאשר גבול האחריות למקרה נכות הינו 120,000 דולר למתנדב.

מי זכאי?

  • מתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • חברת הביטוח נבחרת על-ידי הארגונים, ולכן משתנה בין הארגונים השונים.
  • בנוסף לביטוח תאונות אישיות, מתנדב אשר נפגע במסגרת השירות עשוי להיות זכאי גם לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.
  • כל אדם יכול לבדוק אם והיכן הוא מבוטח ובאיזה סוגי ביטוחים באתר הר הביטוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים