הפורטל מתייחס לזכויותיהם של מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות.

ממשלת ישראל מעודדת את נושא ההתנדבות ובשל כך מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת התנדבותם זכאים לתגמולים זהים לתגמולים הניתנים לנפגעי עבודה, במטרה לפצותם על הפסד ההכנסה ועל הנזקים שנגרמו להם.
גם התלויים במתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה שאירעה לו במהלך התנדבותו זכאים לתגמולים, בדומה לגמלאות תלויים בנפגעי עבודה.

התגמולים מוענקי למי שעונה על הגדרת "מתנדב" בלבד. מתנדבים אחרים (שאינם עונים על הגדרת "מתנדב") שנפגעו במהלך התנדבותם, אינם זכאים לתגמולים המפורטים בפורטל זה, אך עשויים להיות זכאים לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.

שימו לב
  • בתקופת "חרבות ברזל" גופים מוסמכים ורכזי המתנדבים במשרד הרווחה וברשויות המקומיות לא נדרשים למלא טופס הפניה לרישום מתנדב.
    • ביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מהרגע שבוצע רישום מראש על-ידי רכזי המתנדבים בארגונים.
    • כדי לאפשר טיפול וביטוח במקרה של פגיעה, הרישום צריך לכלול: שם, תעודת זהות, תאריך תחילת התנדבות, טלפון נייד וסוג ההתנדבות.
  • ארגוני מתנדבים שכבר מוכרים יוכלו להפעיל פנסיונרים של הארגון כדי שיסייעו לעובדים בטיפול במשימות עם תועלת לאומית או ציבורית.
  • גופים שמפעילים מתנדבים יכולים לפנות בשאלות ובירורים לביטוח הלאומי באמצעות טופס מקוון.
  • למידע רשמי ראו אתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים