הפורטל מתייחס לזכויותיהם של מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות.

ממשלת ישראל מעודדת את נושא ההתנדבות ובשל כך מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת התנדבותם זכאים לתגמולים זהים לתגמולים הניתנים לנפגעי עבודה, במטרה לפצותם על הפסד ההכנסה ועל הנזקים שנגרמו להם.
גם התלויים במתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה שאירעה לו במהלך התנדבותו זכאים לתגמולים, בדומה לגמלאות תלויים בנפגעי עבודה.

התגמולים מוענקי למי שעונה על הגדרת "מתנדב" בלבד. מתנדבים אחרים (שאינם עונים על הגדרת "מתנדב") שנפגעו במהלך התנדבותם, אינם זכאים לתגמולים המפורטים בפורטל זה, אך עשויים להיות זכאים לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים