מתנדב שמשרת בשירות לאומי-אזרחי לא נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במהלך תקופת השירות והתשלום מועבר עבורו באופן אוטומטי
רישום המתנדבים נעשה במוסד לביטוח לאומי באמצעות מידע שנמסר על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי
מתנדב שקיבל דרישת תשלום לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, יכול להציג למוסד לביטוח לאומי אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו יבוטל


ארגוני ההתנדבות המוכרים ורשות השירות הלאומי-אזרחי מעבירים למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות עבור המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, והמתנדבים לא נדרשים לשלם סכומים אלו במהלך תקופת שירותם.

  • מתנדב שחויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שלא עובד בתקופה שבה שירת בשירות לאומי-אזרחי, יכול להציג בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הרישום נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שנמסר על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות