הקדמה:

מתנדב המשרת בשירות לאומי-אזרחי אינו נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במהלך תקופת השירות, והתשלום מועבר עבורו באופן אוטומטי
רישום המתנדבים נעשה במוסד לביטוח לאומי באמצעות מידע שנמסר על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי
מתנדב אשר קיבל דרישת תשלום לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, יכול להציג בפני המוסד לביטוח לאומי אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו יבוטל


ארגוני ההתנדבות המוכרים ורשות השירות הלאומי-אזרחי מעבירים למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, והמתנדבים אינם נדרשים לשלם סכומים אלו במהלך תקופת שירותם.

  • מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות לאומי-אזרחי, עליו להציג בפני סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הרישום נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע הנמסר על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי.
  • מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות הלאומי-אזרחי, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

חשוב לדעת

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


גורמי ממשל

תודות