ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחי הביטוח הלאומי שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן ההכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה
ביטוח נפגעי העבודה מוסדר בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (הידוע גם כחוק ביטוח נפגעי עבודה)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ביטוח נפגעי עבודה מוסדר בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי.

  • החוק מטפל במקרים שבהם אדם נפגע בתאונה וכתוצאה ממנה איבד את כושר התפקוד לצורך ביצוע עבודתו.
  • החוק חל על כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה מעבודה, כולל עקרת בית שאינה מבוטחת בביטוח הלאומי.
  • החוק חל על תושב ישראל בין אם התאונה אירעה בארץ או בחו"ל, הזכאות היא עבור התקופה שהוא נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד.
  • הקצבה לפי חוק זה משולמת לכל היותר עבור 90 יום של אובדן כושר התפקוד.
  • על הנפגע בתאונה להיבדק בדיקה רפואית בתוך 72 שעות ממועד התאונה. מי שלא נבדק בפרק זמן זה, עשוי לאבד את זכותו לדמי תאונה. במקרים שבהם אישר המוסד לביטוח לאומי כי תוצאות התאונה יכולות להתגלות אחרי 72 השעות שלאחר התאונה, יהיה הנפגע זכאי לדמי תאונה אם נבדק בתוך שבועיים מיום התאונה.
  • נפגעי עבודה המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לנפגעי עבודה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים