הקדמה:

נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים, לשיקום מקצועי הכולל אבחון תעסוקתי, תכניות הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים והוצאות נלוות וסיוע בשילוב בעבודה
הזכאות לשיקום המקצועי אינה מותנית בקבלת קצבה כלשהי
בזמן הלימודים משולמים דמי שיקום ותשלומים נוספים למי שעונה על התנאים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

הערת עריכה
נעשו שינויים בערך לפי הערות של נורית יעקובוביץ מביטוח לאומי במייל שהתקבל אצלי מיום 26.11.2020
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 12:16, 29 בנובמבר 2020 (IST)
שימו לב
המידע בדף זה תקף גם לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאסירי ציון והרוגי מלכות ולמתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות

נפגע עבודה זכאי, בהתאם לתנאים שיפורטו, לשיקום מקצועי הכולל לימודי הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה וסיוע בהשמה במקצועו החדש.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים וסיוע בשילוב בעבודה.
 • תכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה בתחום השיקום.
 • תכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי וייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.

משך התכנית

 • משך הסיוע בלימודים משתנה כתלות באחוזי הנכות הרפואית שנקבעו.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תכניות טרום הכשרה כגון אבחון, כגון מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי והשלמת בגרויות והשמה בעבודה.

סיוע בלימודים לתקופה של עד 12 חודשים

 • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, מי שנקבעה להם נכות רפואית הנמוכה מ-20% ואינם זכאים לקצבת נכות מעבודה יהיו זכאים לסיוע בלימודים לתקופה של עד 12 חודשים.
 • כאשר מדובר בלימודי השכלה גבוהה הנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד.

סיוע בלימודים לתקופה שעולה על 12 חודשים

 • תקופת הסיוע עשויה לעלות על 12 חודשים למי שמתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  • נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה והם מקבלים קצבת נפגעי עבודה.
  • בעת הפגיעה טרם מלאו להם 18 שנים, והתכנית המוצעת להם אינה ניתנת לביצוע בתוך 12 חודשים.

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • שירותי תמיכה והנגשה בהתאם לצורך, כגון: תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה (ראו פרטים נוספים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף עשויה להתקיים זכאות למימון תשלומי שיקום נוספים, בהם:
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות, כגון: ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • מימון קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה: אם המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

תשלום דמי שיקום

 • מי שלומדים לפחות 16 שעות בשבוע במסגרת השיקום המקצועי, והכנסתם מעבודה לא עולה על סכום שנקבע מעת לעת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאים לדמי שיקום בשיעורים הבאים:
  • למי שאינם מקבלים קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבלים קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבלים קצבת נכות מלאה אינם זכאים לדמי שיקום.

מי זכאי?

 • נפגעי עבודה העונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות יציבה של 10% לפחות.
   • או: עדיין לא נקבעה להם דרגת נכות, אך לדעת רופא הביטוח הלאומי תיקבע להם נכות של 10% לפחות.
   • או: דרגת נכותם נמוכה מ-10%, אך לדעת רופא הביטוח הלאומי המשך עבודתם עלול לסכן את בטיחותם או את בריאותם (לדוגמה, אם הם סובלים ממחלת מקצוע).
  2. עקב הפגיעה בעבודה הם לא יכולים לעבוד בעבודתם הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת, או שהם זקוקים להכשרה מקצועית מיוחדת כדי שיוכלו לחזור לעבודה הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריהם.
  3. לדעת פקיד השיקום הם מתאימים לשיקום מקצועי ולהשתלבות מחדש בשוק העבודה החופשי.
טיפ
ניתן להגיש את הבקשה לשיקום במקביל להגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה, אך היא תטופל רק לאחר סיום הטיפול בתביעה לנכות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים שגודלם המצטבר הינו עד 10MB).
  • להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאחר קבלת התביעה במחלקת השיקום, הפונה יוזמן לפגישה במחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותו.
 • אם הפונה יימצא לשיקום מקצועי, פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה קיימת אפשרות לסייע בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
  • בטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).
  • הזמנת תור בטל' *6050.
  • זימון תור לשיקום דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • חשוב לדעת: אם הבקשה למימון סיוע בלימודים הוגשה לאחר תחילת הלימודים ואושרה, המימון בדיעבד יכול להינתן רק עבור שנה אחת אחורה ממועד הגשת התביעה.


חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

[קטגוריה:מנוע הזכויות]]