נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי שכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים, סיוע במימון הלימודים והוצאות נלוות
הזכאות לשיקום המקצועי לא מותנית בקבלת קצבה
בזמן הלימודים משולמים דמי שיקום ותשלומים נוספים למי שעונה על התנאים
טפסים
שימו לב
המידע בדף זה תקף גם לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאסירי ציון והרוגי מלכות ולמתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות

נפגע עבודה זכאי, בהתאם לתנאים שיפורטו, לשיקום מקצועי שכולל לימודי הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה וסיוע בהשמה במקצועו החדש.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים וסיוע בשילוב בעבודה.
 • תוכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה בתחום השיקום.
 • תוכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי וייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.

משך התוכנית

 • משך הסיוע בלימודים נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תוכניות טרום הכשרה כגון אבחון, מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי והשלמת בגרויות והשמה בעבודה.
 • הזכאות לסיוע בהיבטים אחרים כמו השתלבות בעבודה, ממשיכה ללא קשר לתקופת הסיוע בלימודים, וגם לאחר תום תקופת הסיוע בלימודים.

סיוע בלימודים לתקופה של עד 12 חודשים

 • מי שנקבעו להם פחות מ-65% נכות זכאים לסיוע בלימודים לתקופה של עד 12 חודשים.
 • אם מדובר בקורס מקצועי שנמשך מעבר ל-12 חודשים רציפים, הסיוע במימון יינתן ב-12 החודשים האחרונים של תוכנית הלימודים.
 • אם מדובר בלימודי השכלה גבוהה שנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד (אלא אם בשנה האחרונה היקף התוכנית יהיה חלקי ולא יאפשר מיצוי זכויות מירבי).

סיוע בלימודים לתקופה שעולה על 12 חודשים

 • תקופת הסיוע עשויה לעלות על 12 חודשים למי שמתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בשיעור 65% ומעלה.
  • בעת הפגיעה טרם מלאו להם 18 והתוכנית שמוצעת להם לא ניתנת לביצוע בתוך 12 חודשים.
  • נקבעו להם 20% נכות ומעלה וקיימות אצלם נסיבות מיוחדות, כגון: מצב רפואי חריג עם השלכות תפקודיות משמעותיות, או מצב סוציאלי יוצא דופן (היעדר עורף משפחתי, אירועי חיים קשים וכו').

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • שירותי תמיכה והנגשה בהתאם לצורך, כגון: תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה (ראו פרטים נוספים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף, עשוי להינתן מימון עבור:
  • עלויות לימודים נוספות: ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • שכר דירה: אם המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תוכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

תשלום דמי שיקום

 • דמי שיקום משולמים למי שלא מקבלים קצבת נכות מלאה ולומדים לפחות 16 שעות בשבוע שמתוכן 4 שעות הן שעות מעטפת, ובתנאי שהכנסתם מעבודה לא עולה על הסכום שנקבע.
  • למי שלא מקבלים קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בסכום השווה לקצבה שמקבלים בעלי דרגת נכות 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבלים קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה שמקבלים בעלי דרגת נכות 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • שעות אקדמיות שבועיות כוללות:
  • שעות פרונטליות
  • לימוד מתוקשב/מקוון
  • שעות תרגול חובה בכיתה
  • שעות למידה מרחוק
  • התנסות/הכשרה מעשית שלא בשכר
 • שעות מעטפת כוללות:
  • שעות שיעורי עזר והנגשות נוספות
  • שעות תרגול ולמידה בבית
  • כתיבת עבודות
  • למידה למבחנים

מי זכאי?

 • נפגעי עבודה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות יציבה של 10% לפחות.
   • או: עדיין לא נקבעה להם דרגת נכות, אך לדעת רופא הביטוח הלאומי תיקבע להם נכות של 10% לפחות.
   • או: דרגת נכותם נמוכה מ-10%, אך לדעת רופא הביטוח הלאומי המשך עבודתם עלול לסכן את בטיחותם או את בריאותם (לדוגמה, אם הם סובלים ממחלת מקצוע).
  2. עקב הפגיעה בעבודה הם לא יכולים לעבוד בעבודתם הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת, או שהם זקוקים להכשרה מקצועית מיוחדת כדי שיוכלו לחזור לעבודה הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריהם.
  3. לדעת פקיד השיקום הם מתאימים לשיקום מקצועי ולהשתלבות מחדש בשוק העבודה החופשי.
טיפ
ניתן להגיש את הבקשה לשיקום במקביל להגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה, אך היא תטופל רק לאחר סיום הטיפול בתביעה לנכות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי.
 • מומלץ למלא ולהגיש את התביעה באופן מקוון.
 • ניתן גם להוריד את טופס התביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולאחר מכן לשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב (בדואר, בפקס, בתיבת השירות של הסניף) או לסרוק ולשלוח באמצעות האתר.
 • מגישי התביעה יוזמנו להגיע למחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותם.
 • מי שיימצאו מתאימים לשיקום מקצועי, יקבלו ייעוץ בבחירת מסלול לימודים בהתאם להעדפות, הכישורים והמגבלות שלהם, במקצועות שיש להם דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותם בפרק זמן מוגדר.
 • במידת הצורך, פקיד השיקום יתייעץ עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים