הקדמה:

זכאות לשיקום מקצועי אינה מותנית בקבלת קצבה כלשהי
את הבקשה יש להגיש בתוך שנה מיום קביעת דרגת הנכות מעבודה לצמיתות
בזמן לימודי הכשרה מקצועית משולמים דמי שיקום ותשלומים נוספים למי שעומד בתנאים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

נפגע עבודה העומד בתנאים מסוימים זכאי לשיקום מקצועי הכולל הכשרה מקצועית וסיוע בהשמה במקצועו החדש.

 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים מתחום השיקום, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את נפגע העבודה עד להשתלבותו מחדש בשוק העבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, יש להתקשר לטלפון 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).

מי זכאי?

 • נפגע עבודה העומד בכל הקריטריונים הבאים:
  1. נפגע עבודה אשר נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 10% לפחות.
   • או: עדיין לא נקבעה לו דרגת נכות, אך לדעת רופא הביטוח הלאומי תיקבע לו נכות של 10% לפחות.
   • או: דרגת נכותו נמוכה מ-10%, אך לדעת רופא הביטוח הלאומי המשך עבודתו עלול לסכן את בטיחותו ו/או את בריאותו (לדוגמה, אם הוא סובל ממחלת מקצוע).
  2. עקב הליקויים הוא לא יכול לעבוד בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת, או שהוא זקוק להכשרה מקצועית מיוחדת על מנת שיוכל לחזור לעבודתו הקודמת.
  3. לדעת פקיד השיקום הוא מתאים לשיקום מקצועי, יכול לשתף פעולה בתהליך השיקום המקצועי ולהשתלב מחדש בשוק העבודה כעובד רגיל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי בתוך שנה מיום שנקבעה לתובע דרגת נכות מעבודה לצמיתות.
 • יש לצרף לטופס התביעה תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר ונסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 10 MB).
  • למלא את הטופס באופן מקוון, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • ישנה גם אפשרות להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום (כפי שפורט בסעיף הקודם).

בחירת מסלול תעסוקתי חדש

 • פקיד השיקום במוסד לביטוח לאומי ישוחח עם נפגע העבודה על שאיפותיו, כישוריו ומגבלותיו ויעזור לו לבחור מסלול לימודים ותעסוקה מתאים.
 • במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום עם מומחי שיקום, כגון רופאים ופסיכולוגים.
 • פקיד השיקום יסייע בבחירת מקצוע שניתן ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר ואשר יש לו דרישה בשוק העבודה, כדי להבטיח כי נפגע העבודה ישתלב מחדש בשוק העבודה בהקדם.

מסלול לימודים והכשרה מקצועית

 • משך הלימודים, אופיים ומקומם יקבעו לפי כישורי הנפגע, מגבלותיו הרפואיות והמקצוע שבחר.
 • הלימודים המקצועיים מתקיימים במגוון מוסדות לימוד והכשרה מוכרים, תחת פיקוח משרדי ממשלה שונים (כגון משרד הבריאות, משרד הכלכלה ומשרד החינוך), ובסופם יוענקו תעודה מקצועית או תואר אקדמי.

סיוע בהשמה

 • עם סיום הלימודים וההכשרה המקצועית, יסייע פקיד השיקום לנפגע העבודה בהשתלבות בעבודה.
 • אגף השיקום, בשיתוף עם חברות השמה המתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה, יסייעו לנפגע להשתלב בשוק העבודה הפתוח, וילוו אותו עד לקליטתו במקום העבודה החדש.

דמי שיקום ותשלומים נוספים

 • דמי שיקום משולמים לנפגע עבודה שנמצא זכאי לשיקום מקצועי ולומד 16 שעות שבועיות לפחות במסלול ההכשרה המקצועית - לכיסוי הוצאות המחיה בזמן הלימודים (לפני ה-01.11.2017 הזכאות היתה למי שלומד 20 שעות שבועיות לפחות).
 • נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות של 20% ומעלה - למרות שהוא זכאי לקצבת נכות חודשית ששיעורה נקבע לפי אחוזי נכותו, בזמן לימודיו יהיה זכאי לדמי שיקום כהשלמה לקצבת הנכות שהיתה משולמת לו אילו היתה דרגת נכותו 100%.
 • נפגע עבודה שנמצא מתאים ללמוד במוסד להשכלה גבוהה ובחר בלימודי מקצוע, יהיה זכאי גם למימון, מלא או חלקי, של לימודיו לתואר הראשון.
 • נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות עד 19% - למרות שהוא זכאי למענק חד פעמי בלבד, בזמן לימודיו יהיה זכאי לדמי שיקום בשיעור הקצבה שהיתה משולמת לו אילו היתה דרגת נכותו 100%.
 • נפגע עבודה שיש לו הכנסה כלשהי בזמן ההכשרה המקצועית - פקיד השיקום רשאי לנכות הכנסה זו או חלק ממנה מדמי השיקום. הדבר יקבע בהתאם למצבו הכלכלי והסיכויים לגידול בהכנסתו בתום ההכשרה.
 • נפגע עבודה העובד כשכיר בזמן ההכשרה המקצועית - ישולם לו רק הסכום משכרו שהפסיד עקב היעדרו מהעבודה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על דמי השיקום.
 • נוסף לדמי השיקום, זכאי הנפגע לתשלומים נוספים במידת הצורך ובכפוף לתקנות הביטוח הלאומי ולאישור מוקדם של פקיד השיקום:
  1. החזר הוצאות שכר לימוד, ספרים, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  2. החזר הוצאות נסיעה, בהתאם לתעריפי התחבורה הציבורית.
  3. דיור - אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה.
הערת עריכה
נעשו תיקונים בנוסח לפי הצעות של נורית יעקובוביץ' מבט"ל (ג'ירות מיום 12.09.2012) במקום לינה - אפשרות לסיוע בשכר דירה, הסרת תנאי של דרגת נכות 65% ומעלה ללימודי תואר ראשון.
הערה מאת רבקה ניר

חשוב לדעת

 • זכאות לשיקום מקצועי אינה מותנית בקבלת קצבה כלשהי.
 • מי שיש לו נכות קשה המגבילה את נגישותו ללימודים עשוי לקבל שירותי הנגשה ותמיכה שיקלו עליו בתהליכי הלמידה והשיקום, כגון: שירותי תרגום לשפת הסימנים, תמלול, הקראות.
 • על מנת להמשיך להיות זכאי לשיקום המקצועי ולסיים את מסלול ההכשרה בהצלחה, יש להתמיד בלימודים המקצועיים, לשתף פעולה ולשמור על קשר קבוע עם פקיד השיקום המלווה.
 • לבירורים או לתיאום פגישת יעוץ עם פקיד שיקום ניתן להתקשר לאגף השיקום במוסד לביטוח לאומי בטל' 02-6463488.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים