הורה שהסכים למסור את ילדו לאימוץ יכול לבקש לחזור בו מההסכמה או לבטל אותה
חזרה מהסכמה לאימוץ תאושר אם הנסיבות שהובילו להסכמה השתנו באופן משמעותי
ביטול הסכמה לאימוץ יאושר אם היה פגם בקבלת ההסכמה (למשל, כאשר ההורה הסכים בעקבות לחצים שהופעלו עליו)
למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק אימוץ ילדים

הורה שנתן הסכמה למסור את ילדו לאימוץ, יכול לבקש לבטל את ההסכמה או לחזור בו ממנה בתנאים מסוימים.

 • בקשה לחזרה מהסכמה מוגשת כאשר הסכמת ההורה ניתנה מרצון וללא כל פגם, אך הנסיבות שבהן היא ניתנה השתנו באופן משמעותי המצדיק חזרה מהסכמה.
דוגמה
אם שסבלה מדיכאון קשה לאחר הלידה ולכן הסכימה למסור את ילדה לאימוץ, אך מצבה השתפר והיא מבקשת לגדל את הילד בעצמה.
 • בקשה לביטול הסכמה מוגשת כאשר ההסכמה נלקחה מההורה בדרך פסולה.
דוגמה
הסכמה שנלקחה מההורה לפני לידת הילד, או הסכמה שההורה נתן בעקבות לחצים שהופעלו עליו למסור את הילד לאימוץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורה שנתן את הסכמתו למסירת ילדו לאימוץ ומבקש לבטל את ההסכמה או לחזור בו ממנה, ומתקיימים שני התנאים הבאים:
  • חלפו פחות מ-60 ימים מהיום שבו ההורה נתן את ההסכמה, או מהיום שהילד נמסר להורים שאמורים לאמץ אותו, לפי המועד המאוחר מביניהם.
  • בית המשפט לא נתן עדיין צו אימוץ.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

טיפ
ההורה יכול לפנות לעו"ס לפי חוק האימוץ לצורך קבלת מידע וסיוע בהליך הגשת הבקשה.

דיון בבקשה

 • הדיון יתקיים בבית המשפט בדלתיים סגורות.
 • בהליכי אימוץ, ההורה עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי מטעם משרד המשפטים, ובית המשפט יכול למנות עבורו עורך דין אם אינו מיוצג.
 • בית המשפט ישקול את האינטרסים השונים של ההורה הביולוגי, של ההורים המאמצים ובעיקר את טובתו של הילד.
 • החלטת בית המשפט בבקשה לביטול/חזרה מההסכמה תינתן בתוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה.

ערעור

 • ניתן להגיש ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים מהיום שההחלטה ניתנה לצדדים.
 • החלטת בית המשפט לגבי הערעור תינתן בתוך 30 ימים מיום שהוגש הערעור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים