הקדמה:

במקרים מסוימים יתאפשר לבטל את הסדר הנסיעה הקיים בכרטיס הרב-קו


נוסע יכול להגיש בקשה לביטול הסדר נסיעה תקופתי או סטודנטיאלי שנטען בטעות בהתקיים מספר תנאים.

מי זכאי?

 • נוסע שבמבקש לבטל הסדר נסיעה תקופתי, לרבות בקשה לביטול טעינת הסדר נסיעה שנטען בטעות (טעות טעינה, כגון בסכום המבוקש בהסדר נסיעה "חופשי חודשי" או טעות בסוג הסדר הנסיעה).
 • נוסע שמבקש לבטל הסדר נסיעה תקופתי סטודנטיאלי (שנתי או סמסטריאלי).


תהליך מימוש הזכות

פניות לגבי ביטול הסדר נסיעה תקופתי

 • יש לפנות למפעיל התחבורה הציבורית שאצלו בוצע התשלום.
 • ביטול הסדרי נסיעה תקופתיים תתאפשר במקרים הבאים בלבד:
  • בקשת ביטול הסדר נסיעה מסוג חופשי חודשי או הסדר נסיעה תקופתי סטודנטיאלי (שנתי או סמסטריאלי) שנעשו בו עד שלושה שימושים, ובקשת הביטול התקבלה עד תום תוקף הסדר הנסיעה.
  • בקשת ביטול הסדר נסיעה מסוג חופשי שבועי שנעשו בו עד שני שימושים, ובקשת הביטול התקבלה עד תום תוקף הסדר הנסיעה.
  • בקשת ביטול הסדר נסיעה מסוג חופשי יומי שנעשה בו עד שימוש אחד. ובקשת הביטול התקבלה באותו היום בו תקף הסדר הנסיעה.
 • לא ניתן לבטל הסדר נסיעה לאחר תום תוקף ההסדר.
 • אם הבקשה תתקבל, יינתן לנוסע זיכוי בערך צבור. סכום ההחזר בערך צבור יחושב לפי היתרה בחוזה בניכוי ההנחה שקיבל הנוסע בגין הפרופיל שהוגדר עבורו.
 • מתן זיכוי בערך צבור במקרה של בקשה מקוונת לביטול הסדר נסיעה תקופתי, יתאפשר רק במקרה בו הרכישה תופיע במסגרת 7 התנועות האחרונות הרשומות בכרטיס הרב-קו.
 • הנוסע יוכל לקבל החזר במזומן (ככל שהדבר מתאפשר למפעיל בעמדה) או בהעברה בנקאית רק אם מדובר בזיכוי בסך של 5 ₪ ומטה, או 100 ₪ ומעלה, והנוסע אינו מעונין בקבלת הזיכוי בהטענת יתרה לחוזה ערך צבור או בטעינה של חוזה אחר מכל סוג.

פניות לגבי ביטול הסדר נסיעה תקופתי סטודנטיאלי (שנתי או סמסטריאלי)

 • לא ניתן לבטל הסדר נסיעה תקופתי סטודנטיאלי לאחר תום תוקף ההסדר.
 • אם הבקשה תתקבל, יינתן לנוסע זיכוי בערך צבור. סכום ההחזר יחושב לפי הסכום ששולם בפועל בניכוי סכום ניצול יחסי עבור החודשים שחלפו ממועד תחילת תוקף הסדר.
 • הנוסע יוכל לקבל החזר במזומן (ככל שהדבר מתאפשר למפעיל בעמדה) או בהעברה בנקאית רק אם מדובר בזיכוי בסך של 5 ₪ ומטה, או 100 ₪ ומעלה, והנוסע אינו מעונין בקבלת הזיכוי בהטענת יתרה לחוזה ערך צבור או בטעינה של חוזה אחר מכל סוג.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים