תלמיד שנרשם לקורס פסיכומטרי זכאי לבטל את השתתפותו בקורס ללא תשלום דמי ביטול, בתנאי שיבטל את הרישום עד 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס
ביטול ההשתתפות בקורס במהלך 30 הימים שלפני פתיחת הקורס או לאחר שהקורס החל, כרוך בתשלום דמי ביטול
בנסיבות חריגות ניתן יהיה לקבל החזר תשלום, ללא חיוב בדמי ביטול
תלמיד זכאי להשתתף ב-2 שיעורי ניסיון, ללא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס


חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים קובע את התנאים לביטול השתתפות בקורס במכון פסיכומטרי.

 • התנאים משתנים בהתאם למועד ביטול הרישום, ולנסיבות הביטול.
 • תלמיד זכאי להשתתף ב-2 שיעורי ניסיון בלא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס.

ביטול השתתפות בקורס פסיכומטרי לפני תחילת הלימודים בקורס

 • עד 30 ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ניתן לבטל את הרישום ללא חיוב בדמי ביטול.
  • תלמיד שביטל את השתתפותו בתקופה של עד 30 ימים לפני תחילת הקורס, צריך להשיב למכון הפסיכומטרי, ללא דיחוי, את החומרים שקיבל ממנו. את החומרים יש להחזיר באותו מצב שקיבל אותם ובלא שימוש. אם התלמיד לא החזיר את החומרים כפי שנדרש או שעשה בהם שימוש, הוא עשוי להידרש לשלם עבורם.
 • במהלך 30 הימים שלפני תחילת הלימודים ניתן לגבות מהתלמיד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על 10% מהמחיר הכולל של הקורס.
דוגמה
תלמיד נרשם לקורס פסיכומטרי שמחירו 3000 ₪. אם התלמיד ביטל את הרישום לקורס במהלך 30 הימים שלפני מועד פתיחת הקורס, המכון יכול לגבות ממנו דמי ביטול של עד 10% ממחיר הקורס, כלומר, לא יותר מ-300 ₪.

ביטול השתתפות בקורס פסיכומטרי לאחר תחילת הלימודים

 • במקרה של ביטול עד סיום שליש מהמפגשים בקורס - ניתן לגבות מהתלמיד דמי ביטול בסכום של עד 40% מהמחיר הכולל של הקורס. אם המחיר כלל הנחה של התקשרות קבוצתית עם המכון - ניתן יהיה לגבות דמי ביטול בסכום של עד 50% מהמחיר הכולל של הקורס.
דוגמה
תלמיד נרשם לקורס פסיכומטרי שכולל 15 מפגשים. מחיר הקורס 3000 ₪.
 • אם התלמיד יבטל את הרישום לקורס לאחר 4 שיעורים המכון יוכל לגבות ממנו דמי ביטול בגובה של עד 40% ממחיר הקורס - 1200 ₪.
 • אם התלמיד קיבל הנחה במחיר הקורס, ושילם 2000 ₪, המכון יוכל לגבות ממנו דמי ביטול בגובה של עד 50% ממחיר הקורס - 1000 ₪.
 • אם התלמיד ביטל את הרישום לאחר השיעור החמישי, המכון אינו חייב להחזיר לתלמיד את התשלום עבור השיעורים שלא למד.

ביטול קורס בנסיבות שלא ניתן היה לצפות מראש

 • ניתן לבטל רישום לקורס פסיכומטרי בכל עת, ולקבל החזר תשלום, במקרה שביטול ההשתתפות בקורס נעשה בנסיבות שלא ניתן היה לצפות מראש, לרבות בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות. בחוזה ההתקשרות יפורטו הנסיבות שבהן ניתן יהיה לבטל את הקורס ולקבל החזר תשלום.
 • לפני החתימה על החוזה על המכון ליידע את התלמיד באיזה מקרים יוכל לבטל את הקורס ולקבל החזר תשלום.

מי זכאי?

 • מי שנרשם לקורס במכון פסיכומטרי ומעוניין לבטל את השתתפותו בקורס.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לבטל את הרישום לקורס באמצעות הודעה למכון הפסיכומטרי.

חשוב לדעת

 • תלמיד זכאי להשתתף ב-2 שיעורי ניסיון ללא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

צרכנות/ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים