ניתן לבצע באדם שמונה לו אפוטרופוס פעולה רפואית הנדרשת לשם שמירה על חייו, גם אם הוא מתנגד לביצועה
קיימת חשיבות לרצונו של האדם, אך על בית המשפט להעדיף את טובת האדם גם אם היא מנוגדת לרצונו

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה
שם התיק:
אפ (פ"ת) 12050-06-18‏
תאריך:
12.06.2018
  • בית המשפט נעתר לבקשת האפוטרופוס שמונה לאדם עם סכיזופרניה, ואישר לבצע ניתוח באדם ניתוח, חרף התנגדותו.
  • האדם, קשיש ערירי בן 81, המתמודד עם סכיזופרניה וסובל מאי ספיקת כליות חריפה. הניתוח המבוקש נועד להבטיח את שלומו של האדם, לאחר שהוא סירב לשתף פעולה עם כל טיפול חלופי, כגון שימוש בקטטר או ביצוע דיאליזה.
  • בית המשפט מינה לאדם אפוטרופוס לדין, אשר התרשם כי האדם מבין שהניתוח דרוש לשם הצלת חייו, וללא הניתוח הוא עלול למות. בפני בית המשפט הונחה תשתית רפואית לפיה הניתוח דרוש לשם שמירה על שלומו של האדם, וכי לפי התרשמות הצוות הרפואי, האדם אינו מעוניין לסיים את חייו, ומסרב לטיפול רק בשל מחלת הסכיזופרניה.
  • בית המשפט קבע כי בהתאם להלכה הנהוגה, יש מקום להתחשב ברצונו של אדם אשר מונה לו אפוטרופוס, אך אם יש התנגשות בין רצונו של האדם לבין טובתו, יש להכריע בהתאם לטובתו של האדם, גם על חשבון רצונו. על בית המשפט לפעול באופן שיביא לרווחה הגדולה ביותר לאדם שמונה לו אפוטרופוס, כך שכל פעולה שתבוצע באדם, בניגוד לרצונו, צריכה להיות כזאת שתצדיק את נקיטתה.
  • במקרה זה, בית המשפט התרשם כי הניתוח דרוש לשם מניעת סכנת חיים לאדם, גם אם לא בטווח המיידי, וכי אין פתרון אחר שיכול להבטיח את שלומו. כמו כן, בית המשפט השתכנע כי האדם מעוניין לחיות את חייו, והתנגדותו לניתוח נובעת רק בשל ממחלת הסכיזופרניה. בהתחשב בסיכון הנמוך שבניתוח ובחוות הדעת לפיה האדם יכול להסתגל למצבו לאחר הניתוח, הורה בית המשפט לאפוטרופוס לחתום על ההסכמה לביצוע הניתוח.

משמעות

  • באופן עקרוני, בית המשפט יאשר ביצוע של פעולה הנדרשת למניעת סכנת חיים, גם אם האדם שמונה לו אפוטרופוס מתנגד לביצועה.
  • קיימת חשיבות לשאלה האם התנגדות של האדם לפעולה היא תוצאה של מחלתו בלבד, או שהיא נובעת מרצונו החופשי, ללא קשר למחלתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".