מינוי עורך דין מטעם הסיוע המשפטי לייצוג אדם שמונה לו אפוטרופוס בעניינים רפואיים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בית המשפט רשאי למנות עורך דין לאדם שהאפוטרופוס שמונה לו מבקש שיבוצע בו טיפול רפואי שהאדם אינו מעוניין לקבלו
בית המשפט רשאי למנות עורך דין לאדם גם במקרה שהוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לצורך טיפול רפואי, והאדם לא מעוניין בכך

בית המשפט ישקול למנות עורך דין בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי לאדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין, בהתקיים אחד מאלה:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בית המשפט רשאי למנות עורך דין מיוזמתו או בהתאם לבקשת האדם או כל גורם רלוונטי.

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים