שלושה תינוקות שנולדו לאותם הורים משתי אמהות נושאות (פונדקאיות) שונות בלידות נפרדות בהליך פונדקאות מזכים את הוריהם בקצבת לידה חודשית
הזכאות לקצבה מותנית בכך שהלידות השונות התרחשו בסמיכות זמנים, ועול גידול הילדים נופל על זוג הורים אחד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:ב"ל 12398-05-11
תאריך:07.09.2012
קישור:לקריאת פסק הדין

זוג הומואים פנה להליך פונדקאות בהודו. בתחילה לא הצליחה האם הנושאת (הפונדקאית) הראשונה להרות, ובני הזוג פנו לאם פונדקאית אחרת. בינתים הצליחה האם הפונדקאית הראשונה להרות וכעבור חודשיים הרתה גם האם הפונדקאית השנייה. האם הראשונה ילדה תאומים והאם הפונדקאית השנייה ילדה בן נוסף כעבור חודשיים. בני הזוג הם האבות הביולוגיים של שלושת הילדים. בהגיעם ארצה פנו בני הזוג אל המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקבל קצבת לידה, בהתאם לסעיף 45 לחוק הביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתם בנימוק שסעיף 45 לחוק קובע כי קצבת לידה ניתנת רק במקרה שהילדים נולדו למבוטחת אחת בלידה אחת. לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי, בני הזוג אינם עונים על הגדרה זו (הנוקבת במילה "מבוטחת" בלשון נקבה) כשם שמשפחות מרובות נשים (למשל במגזר הבדואי) אינן עונות על הגדרה זו. בני הזוג הגישו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין קיבל את התביעה, וקבע:

  • אמנם לשון החוק, מתיחסת ל"לידה אחת", אך מציאות החברתית, שבה אנו חיים, מחייבת להתאים את החוק לסיטואציה (כמו לידה מרובת תינוקות בהליך פונדקאות), שאותה לא חזו המחוקקים בשנת 1985 כאשר נחקק חוק הביטוח הלאומי.
  • יש לאמץ פרשנות תכליתית, פרשנות רחבה שתגשים את מטרת החוק. מטרת החוק היא להקל על העומס המוטל על הורים הנדרשים לטפל בשלושה תינוקות רכים ולתמוך במשפחה בתקופה הראשונה שלאחר הלידה.
  • במקרה זה, טווח של חודשיים ימים בין לידת התאומים לבין לידת תינוק נוסף מתיישב עם רציונאל הסעיף בחוק, שהרי גם תינוק בן חודשיים (לא כל שכן תאומים) במועד לידת הבן השלישי, עדיין זקוק להשגחה מתמדת, והעומס הנופל על כתפי ההורים בגידול שלושה תינוקות רכים (האחד בן יומו ושניים נוספים בני חודשיים) אינו נופל מהעומס המוטל על כתפי הורים לשלישיה שבאו לאוויר העולם באותו יום.
  • במקרה שלפנינו מדובר בזוג הורים אחד שנושא בעול גידולם של שלושת הילדים, וזאת בניגוד למשפחות מרובות נשים, שבהן ייתכן מצב ששתי נשים שונת תלדנה יחדיו אולם נטל גידול הילדים והעומס עליהן אינם זהים לעומס על אם אחת הנדרשת לטפל לבדה בשלושה ילדים או יותר. במשפחות מרובות נשים מדובר בשתי אמהות ובנוסף אב, המגדלים את הילדים יחדיו, ואילו במקרה של בני הזוג, שני בני הזוג נושאים לבדם בעול גידול הילדים.

משמעות

  • בני זוג (כולל בני זוג מאותו מין), שהביאו לעולם שלושה ילדים ומעלה בהליך פונדקאות (בחו"ל או בארץ) זכאים לקצבת לידה, אף אם שלושת הילדים נולדו בשתי לידות שונות לאמהות פונדקאיות שונות, ובלבד שהלידות התרחשו בהפרשי זמן קטנים זו מזו.

חשוב לדעת

  • מאחר ומדובר בפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (להבדיל מהחלטה של בית הדין הארצי או של בית המשפט העליון), הוא אינו מחייב את בתי הדין האחרים, וייתכן כי אם מקרה דומה יגיע לשולחנו של שופט אחר או בית דין אחר, יינתן פסק דין שונה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.