אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

זכויותיו וחובותיו של אדם שהוא שותף לחוזה ביחד עם חייב בפשיטת רגל אינן משתנות בגלל פשיטת הרגל של שותפו לחוזה


אם שני אנשים הם צד לחוזה ואחד מהם נמצא בהליך פשיטת הרגל, זכויותיו וחובותיו של השותף לחוזה אינן משתנות.

מי זכאי?

דוגמה
 • שותף לדירה של חייב בפשיטת רגל החתום עמו על חוזה שכירות משותף מול בעל הדירה.
 • פשיטת הרגל של החייב אינה משפיעה על השותף, והחובות והזכויות שלו לפי החוזה נשארות כפי שהיו.
 • אדם שהוא צד לחוזה מול חייב בפשיטת רגל ואדם נוסף.
 • דוגמה
  • בדוגמה שלעיל, בעל הדירה המשכיר אותה לחייב ולשותפו לדירה.
  • העובדה שהחייב מצוי בפשיטת רגל אינה משפיעה על זכויותיו וחובותיו של בעל הדירה מול השותף לחוזה.

  תהליך מימוש הזכות

  • בעל החוזה השותף לחייב שבפשיטת הרגל יכול לתבוע את הצד השני לחוזה מכוח החוזה מבלי שהחייב יהיה שותף לתביעה.
  • הצד השני לחוזה יכול לתבוע את בעל החוזה השותף של החייב מכוח החוזה בלי לתבוע גם את החייב.
  • התביעה תהיה בהתאם לחוזה ולחוק הרלוונטי למקרה.

  חקיקה ונהלים