חייב, שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, רשאי להגיש בקשה לביטול או הפחתה של ריבית הפיגורים שנוספה לחוב
בבקשה יש לפרט את הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות הפחתה או ביטול של ריבית הפיגורים
המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי פלילי
הגשת הבקשה אינה עוצרת את התווספות ריבית הפיגורים לחוב

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מאפשר לחייבים (אנשים או חברות) שרשום על שמם תיק במרכז, להגיש בקשה לביטול או הפחתה של ריבית הפיגורים שהתווספה לחובם (קנס, ערובה, אגרה, הוצאות וכו').

 • בבקשה יש לפרט ולנמק מהן הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות את הביטול או ההפחתה של ריבית הפיגורים ולצרף מסמכים תומכים, רלוונטיים ועדכניים.
 • הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.
 • המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי פלילי.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב (אדם או חברה) שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וישנן נסיבות אישיות מיוחדות, המגובות במסמכים, המצדיקות ביטול או הפחתה של ריבית הפיגורים שנוספה לחוב.

למי ואיך פונים

מילוי הבקשה וצירוף מסמכים תומכים

 • יש למלא טופס בקשה באחת משתי דרכים:
 • לטופס הבקשה, חובה לצרף מסמכים התומכים בנימוקים, כגון:
  • צילום תעודת זהות + ספח.
  • תדפיסי תנועות חשבון עו"ש של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
  • פירוט חיובים של כרטיסי אשראי של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
  • ריכוז יתרות מכל בנק בו יש פעילות כגון: פקדונות, חסכונות, מט"ח וניירות ערך.
  • אישורי הכנסות:
   • שכיר - צילום תלושי השכר של החייב לתקופה של 3 חודשים אחרונים.
   • עצמאי/חברה - שומת מס מבוקרת לשנתיים אחרונות (במקרה שאין שומת מס לשנה הנוכחית, יש להגיש דוח רווח והפסד).
   • מובטל - אישור לשכת התעסוקה ואישור על קבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • אסיר - אישור שהייה בכלא ודף הנהלת חשבונות מהכלא.
   • אחר - אישורים על הכנסות מכל סוג ומקור, כולל פנסיה/קצבאות.
  • אישורים עדכניים בגין מצב רפואי/אבחנה רפואית של החייב או של בן משפחה מדרגה ראשונה.
  • דו"ח עדכני מעובד סוציאלי או אישור משירותי הרווחה.
  • כל מסמך עדכני ורלוונטי אחר התומך בנימוקי הבקשה.
 • חשוב: לא כל המסמכים המופיעים ברשימה נדרשים עבור כל בקשה ויש לצרף מסמכים בהתאם לנימוקים (כלכלי, בריאותי, סוציאלי וכו').
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

משלוח הבקשה והטיפול בה

 • במקרה של מילוי מקוון (באינטרנט) של טופס הבקשה- בסיום המילוי וצירוף המסמכים, הבקשה תישלח ישירות למרכז.
 • במקרה של הורדת טופס הבקשה באופן ידני, יש לשלוח אותו בצירוף המסמכים התומכים, באחת הדרכים הבאות:
  • דואר אלקטרוני לכתובת: .
  • פקס למס': 02-6547799.
  • דואר לכתובת: המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ת"ד 25, פתח תקווה 4910001.
  • בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' *35592 או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
  • קבלת קהל ברחוב הסדנא 19 (כניסה ראשית), ירושלים (למגיעים ברכב, לרשום "האומן 10" בתוכנת הניווט):
   • בימים א', ב', ד', ה'- בין השעות 8:30 עד 13:30.
   • בימי ג'- בין השעות 08:30 עד 11:00.
 • הבקשה תטופל תוך 60 ימי עבודה מיום קבלתה וההחלטה תישלח לחייב/בא כוחו בדואר בסיום הטיפול.

בקשה לעיון חוזר והתנגדות להחלטה

 • חייב שאינו מרוצה עם החלטת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, יכול להגיש:
  • בקשה לעיון חוזר- במקרה שהתגלו עובדות חדשות או נסיבות אחרות שלא הוצגו במסגרת הבקשה המקורית. (יש לבחור בנושא הפניה בטופס- 'הסדר חוב- בקשה לעיון חוזר')
  • השגה (התנגדות) למנהל רשות האכיפה והגבייה, תוך 30 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה. (יש לבחור בנושא הפניה בטופס- 'הסדר חוב-השגה').

חשוב לדעת

 • המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי פלילי.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת על-ידי החייב עצמו או על-ידי בא כוחו, בצירוף ייפוי כוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים