חייב שנגבה ממנו ע"י המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות סכום גבוה מזה שהיה חייב, רשאי להגיש בקשה להחזר כספי
את הבקשה והמסמכים הרלוונטיים, יש להגיש באמצעות טופס מקוון (אינטרנטי)
ההחזר הכספי יועבר למי שיימצא זכאי באמצעות העברה בנקאית
למידע נוסף ראו העברת כספים מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב, שנגבה ממנו על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות סכום הגבוה מהסכום אותו הוא היה חייב, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.

 • חייב שיגיש את הבקשה ויימצא זכאי, יקבל את ההחזר הכספי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שימסור במסגרת הגשת הבקשה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב (אדם או חברה) שרשום או שהיה רשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ונגבה ממנו סכום הגבוה מזה שהוא היה חייב.

למי ואיך פונים

 • יש להיכנס לטופס המקוון (אינטרנטי) ולבחור במסך הראשי ב"טופס החזר כספי".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון אליו מבוקש להעביר את ההחזר הכספי.
  • במקרה שעו"ד או חברה מגישים את הבקשה, יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • כספי ההחזר יועברו למי שימצא זכאי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שיימסר במסגרת מילוי הטופס.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
 • לפניות ולבירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' *35592 או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת:
  • בדואר בכתובת: ת"ד 25 פתח-תקווה, מיקוד 4910001.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים