חייב, שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, יכול לשלם את החוב בכרטיס אשראי, במזומן או בהעברה בנקאית
ניתן לשלם את החוב באופן מקוון (אינטרנטי), בטלפון או בסניף הדואר
במקרה שיש לחייב מספר תיקים וביניהם תיק חוב מסוג פיצוי, אז כל סכום שישולם למרכז, ייזקף תחילה לטובת חוב הפיצוי
למידע נוסף ראו תשלום חובות במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באתר רשות האכיפה והגבייה

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מאפשר לחייבים (אנשים או חברות) שרשום על שמם תיק במרכז, לשלם את חובם (קנס, פיצוי, ערובה, אגרה, הוצאות וכו') במספר אמצעי תשלום ובמספר דרכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב (אדם או חברה) שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

למי ואיך פונים

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

 • ניתן לשלם חוב בכרטיס אשראי בסכום של עד 15,000 ₪ לתיק בודד בתשלום אחד או ב-3 עד 18 תשלומי קרדיט באחת משתי דרכים:
 • התשלום ייקלט במרכז לגביית קנסות לאחר 24 שעות.
 • קבלה על התשלום תישלח לחייב בדואר עד 45 ימים ממועד התשלום.

תשלום במזומן

 • ניתן לשלם חוב במזומן בסניפי דואר ישראל, ללא צורך בשובר ויש צורך בהצגת תעודת זהות.
 • ניתן לשלם את מלוא החוב או תעריף מופחת אם נקבע הסדר חוב.
 • התשלום מתעדכן באופן מיידי במרכז לגביית קנסות.

תשלום בהעברה בנקאית

 • ניתן לשלם חוב באמצעות העברה בנקאית באופן מקוון (אינטרנטי) במערכת המאובטחת של רשות האכיפה והגבייה.
 • השירות זמין רק ללקוחות בנק לאומי, קבוצת הבינלאומי, פועלים, דיסקונט ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להרשאה לביצוע פעולות העברה באינטרנט מהבנק שבו מתנהל החשבון.

חשוב לדעת

 • במקרה שיש לחייב מספר תיקים במרכז לגביית קנסות וביניהם חוב מסוג פיצוי, אז כל סכום שישולם למרכז, ייזקף תחילה לטובת חוב הפיצוי.
 • אם התשלום משולם על-ידי בא כוח, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
 • בעת התשלום, על החייב להזדהות באחת הדרכים הבאות, בהתאם לסוג החוב:
  • מספר תעודת זהות ומספר תיק במרכז לגביית קנסות.
  • מספר ח"פ (חברה פרטית) ומספר תיק במרכז לגביית קנסות.
  • מספר דרכון ומספר תיק במרכז לגביית קנסות.
  • מספר תעודת זהות ומספר רישיון נהיגה.
  • מספר דו"ח משטרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים