הקדמה:

אסירות שהן אמהות זכאיות להכניס את ילדיהן עמן לכלא ולגדל אותם בכלא עד גיל שנתיים
אסירה שהרתה במהלך המאסר רשאית לחזור לאחר הלידה לכלא עם התינוק ולגדל אותו עד גיל שנתיים
במהלך שהותן בכלא זכאיות האסירות וזכאים ילדיהן לטיפול רפואי


נשים שהן אמהות לילדים ונדונו למאסר, רשאיות להיכנס עם ילדיהן לכלא נווה תרצה עד שהילד מגיע לגיל שנתיים.

  • אסירות שילדו במהלך תקופת מאסרן רשאיות לחזור לכלא עם התינוק לאחר הלידה, ולהישאר עם הילד במאסר עד הגיעו לגיל שנתיים.
  • ילדים המגיעים לגיל שנתיים מסיימים את תקופת שהותם עם האם בכלא. בשלב זה, חוזר הילד לחיות בחיק משפחתו מחוץ לכלא, ובמקרה שאין קרובי משפחה היכולים לקבלו לחזקתם, יימסר הילד לטיפול שרותי הרווחה.

מי זכאי?

  • אסירות בהיריון.
  • נשים שנדונו למאסר והן אמהות לילד עד גיל שנתיים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • במהלך שהותן בכלא זכאיות האסירות וילדיהן לטיפול רפואי, למידע נוסף ראו טיפול רפואי לאסירות בהיריון ולילדיהן בכלא.
  • בכלא נווה תרצה קיים גן ילדים המעניק לילדים את צרכיהם במהלך שעות הבוקר, בדומה לגנים מחוץ לכלא. ביתר שעות היום שוהה הילד עם האם וישן איתה בתא.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.