אסירים זכאים להתייחד עם בני זוגם בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך

התייחדות בבית סוהר היא אישור (היתר) לפגישה אינטימית של האסיר/ה או העציר/ה ובני זוגם.

 • תדירות התייחדות שאושרה תהיה פעם בחודש, בכפוף לזמינות החדרים במרכז ההתייחדות.
 • מפגש התייחדות לא יעלה על 8 שעות, בכפוף למגבלות סדר היום בבית הסוהר. במקרים חריגים, ניתן להאריך את המפגש עד 12 שעות.
 • ככלל, מרכזי התייחדות פועלים בימים א'-ה' (בערבי חג וימי שבתון לא מתקיימים מפגשי התייחדות).
 • אסיר שומר מצוות רשאי לבקש לקבוע מועד שיאפשר התייחדות לפי הלכות טהרת המשפחה.

התייחדות אסירים בתקופת הקורונה

 • נכון ל-14.03.2022 התייחדות אסירים תתאפשר בכפוף לביצוע בדיקת PCR בתוקף של 72 שעות או בדיקת אנטיגן מוסדי של המתייחד/ת בתוקף של 24 שעות.

מי זכאי?

 • אסיר/ה או עצור/ה:
  • נשוי - מי שהציג תעודת נישואין שמעידה על נישואיו.
  • ידוע בציבור - מי שהגיש לשב"ס תצהיר על הידוע/ה בציבור, מאושר ע"י נוטריון.
  • מי שיש לו חבר/ה שביקר/ה אצלו בשנתיים האחרונות ברציפות.
 • הזכאות מותנית בכך שהתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. מדובר באסיר פלילי או בעצור שלא זכאי לצאת לחופשות.
  2. עברו ששה חודשים לפחות מאז מעצרו או מאז חופשתו האחרונה. אך אם מדובר באסיר שהתחתן בעודו בכלא, ניתן להעניק לו אישור התייחדות מייד לאחר נישואיו.
  3. האסיר/העצור גילה התנהגות טובה במהלך ריצוי המאסר/מעצר.
  4. אין מניעה רפואית לקיום ההתייחדות.

תהליך מימוש הזכות

 • אסיר/ה או עציר/ה שמעוניינים להתייחד עם בני זוגם צריכים למלא טופס בקשה להתייחדות, ולצרף אליו את המסמכים הבאים (שמופיעים בין הנספחים לטופס):
 1. אישור רפואי של בן/בת הזוג.
 2. אישור רפואי של האסיר/העצור.
 3. הצהרת בן/בת הזוג לצורך ההתייחדות.
 4. חוות דעת מטעם עובד סוציאלי של בית הסוהר.
 5. הצהרת האסיר על התחייבות לשמור על הציוד בחדר ההתייחדות.
 • זכות ההתייחדות של אסירים ששפוטים ולעצורים שחשודים בגין עבירות אלימות במשפחה או כאלה שמוגדרים כבעלי פרופיל אלימות במשפחה, מותנית בנוסף לאמור לעיל בהמלצת ועדת אלימות במשפחה.
 • זכות ההתייחדות של אסירים ששפוטים/עצורים חשודים בגין עבירות גילוי עריות מותנית בהמלצת הוועדה לגילוי עריות.
 • אם הבקשה להתייחדות של אסיר ששפוט בגין עבירת מין, עבירת גילוי עריות או עבירת אלימות במשפחה (או בקשה להתייחדות של עצור שחשוד בעבירות אלה) היא להתייחדות עם מי שאינו/ה קורבן העבירה, דרושה הסכמת האסיר למסירת סיבת מאסרו למי שעמו/ה הוא מבקש להתייחד.
 • אישור או דחיית הבקשה הם בסמכות מפקד בית הסוהר.
 • במקרה שהבקשה מאושרת, תינתן האפשרות לקיים התייחדות פעם בחודש, אלא אם מדובר במקרים מיוחדים ובשיקול דעת של שב"ס.

ערעור על החלטה שלא לאשר התייחדות לאסיר

 • אסירים או עצירים שבקשתם לקיום התייחדות נדחתה, רשאים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור בית הסוהר שבו הם מרצים את מאסרם.

חשוב לדעת

 • מפקד בית הסוהר יהיה מוסמך לאשר בקשת אסיר לאפשר כניסת תינוק עד גיל שנה בלבד עם אימו לחדר התייחדות.
 • אסיר יהיה זכאי להכניס לחדר ההתייחדות דברי מזון בכמות סבירה שנרכשו במרכז המכר לאסירים ובתנאי שהם באריזתם המקורית וכשהיא סגורה הרמטית.
 • אסירים זכאים להתייחד עם בני זוגם גם אם מדובר בבני אותו מין. למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.