הקדמה:

אסירות הרות, אסירות שהן אמהות לילדים וכן ילדיהן הנמצאים עמן בכלא, זכאים לקבל טיפול רפואי בתוך כתלי הכלא


אסירות הרות, אסירות שהן אמהות לילדים וכן ילדיהן הנמצאים עמן בכלא, זכאים לקבל טיפול רפואי בתוך כתלי הכלא.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • אסירה שמצהירה שהיא בהיריון תבצע בדיקת היריון. במקרה שהתשובה חיובית האסירה תופנה לבדיקת רופא נשים.
  • אסירות הרות יקבלו טיפול רפואי בבית הסוהר, ותעבורנה את כל הבדיקות הדרושות.
  • הטיפולים יבוצעו בבית הסוהר, ובמידת הצורך האסירות יופנו לקבלת טיפול בבית חולים.
  • תינוק הנולד בבית הסוהר במהלך תקופת מאסר האם, או תינוק המגיע עם אימו לבית הסוהר, זכאי לקבל את כל הטיפול הרפואי הדרוש, כולל תזונה מתאימה וחיסונים. הצוות הרפואי בבית הסוהר עוקב אחר מצבו של התינוק. במקרה של מחלה זכאי התינוק לקבל טיפול רפואי מתאים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.