אסירות הרות, אסירות שהן אמהות לילדים וכן ילדיהן שנמצאים איתן בכלא, זכאים לטיפול רפואי בתוך הכלא


אסירות הרות, אסירות שהן אמהות לילדים עד גיל שנתיים וכן ילדיהן שנמצאים איתן בכלא, זכאים לקבל טיפול רפואי בתוך כתלי הכלא.

 • אסירות הרות ותינוקות ששוהים בבית הסוהר נדרשים לטיפול, הזנה ותשומת לב מיוחדת, כחלק ממצבם הפיזי והרפואי.
 • רופא בית הסוהר אחראי שאסירות הרות יעברו את כל הבדיקות הדרושות ויקבלו טיפול מתאים, לרבות תזונה מוגברת (בהתאם להמלצות שינתנו על ידי תזונאי שב"ס) לפני הלידה ואחריה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • אסירה שמצהירה שהיא בהיריון תתבקש לבצע בדיקת דם לגילוי היריון.
 • אם התשובה חיובית, היא תופנה לבדיקה אצל רופא נשים מוקדם ככל האפשר. במקרים חריגים, יבוצע ייעוץ טלפוני שרופא בית הסוהר יזום עם רופא נשים שבהסדר.
 • הטיפול, המעקב הרפואי והבדיקות שנדרשות לנשים הרות יבוצעו בבית הסוהר ובבית חולים, בהתאם לצורך הרפואי.
 • תינוק שנולד בבית הסוהר במהלך תקופת המאסר של האם או תינוק שמגיע עם אימו לבית הסוהר, זכאי לקבל את כל הטיפול הרפואי הדרוש, כולל תזונה מתאימה וחיסונים בהתאם להמלצות משרד הבריאות.
 • מנהל המרפאה ידאג לכך שהתינוק שנולד במסגרת שהות אמו בבית הסוהר ייבדק על ידי רופא התחנה לטיפול באם ובילד (״טיפת חלב״) שסמוכה לבית הסוהר בתוך שבוע מעת הגעת התינוק לבית הסוהר ולאחר מכן באופן סדיר בהתאם לקביעת התחנה.
 • מנהל המרפאה אחראי לוודא שהתינוק משויך לקופת חולים. אם התינוק לא רשום לקופ״ח, יש לרשום אותו לקופ"ח שתבחר האם.
 • המעקב הרפואי השגרתי יבוצע במסגרת הקהילה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • במקרה של מחלה, מנהל המרפאה ידאג לבדיקת התינוק על ידי רופא בית הסוהר ובהתאם להחלטתו או בהיעדרו, ייבדק על ידי רופא ילדים בקהילה או במיון בבית חולים סמוך.
 • במקרה של המלצה לטיפול תרופתי לתינוק, מנהל המרפאה ישתמש ב״קופה הקטנה״ לצורך רכישת התרופות, אלא אם התרופה נמצאת במלאי התרופות בבית מרקחת שב"ס.
 • אסירה עם תינוקה ישוכנו בחדר מתאים על פי החלטת פיקוד היחידה.
 • לתינוק יסופק מזון מתאים לפי המלצות שיתקבלו מהתחנה לטיפול באם ובילד או כל גורם רפואי אחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.