אדם המבקש לרכוש חוזה ביטוח צריך לעבור הליך של חיתום, במהלכו הוא נשאל על מצבו הרפואי
במהלך החיתום, על האדם לענות לשאלות שנשאל באופן כן ומלא, ואסור לו להסתיר סוגיות מהותיות גם אם לא נשאל על כך מפורשות
אי-גילוי מלא או הסתרה של מידע עלולים להביא לביטול חוזה הביטוח על ידי חברת הביטוח או להפחתת הסכומים שתשלם חברת הביטוח למבוטח אם יתרחש מקרה ביטוח

טרם התקשרות בחוזה הביטוח, עורכת חברת הביטוח הליך חיתום. ההליך נועד לברר את מצבו הרפואי של המועמד, כדי להבין מהו הסיכוי שהוא אכן יתבע תגמולי ביטוח.

  • בהתאם לתוצאות החיתום, חברת הביטוח מחליטה האם לבטח את האדם, ובאלו תנאים.
  • משום שבמהלך החיתום מתבססת חברת הביטוח בעיקר על התשובות שנותן המועמד עצמו, יש חשיבות גדולה לכך שהוא יענה באופן מלא ובכנות, ולא יסתיר עובדות מהותיות.
  • אי-גילוי מלא או הסתרה של מידע עלולים להביא להפחתת הסכומים שתשלם חברת הביטוח למבוטח אם יתרחש מקרה ביטוח או לביטול חוזה הביטוח על ידי חברת הביטוח. למידע נוסף ראו ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח.

הגדרת גילוי נאות

  • גילוי נאות מצד המועמד לביטוח משמעותו מתן תשובות מלאות וכנות לשאלות שנשאל במהלך החיתום.
  • בנוסף, על המועמד לביטוח להימנע מלהסתיר מידע בדבר סוגיות מהותיות, גם אם הוא לא נשאל עליהן ישירות. למשל, אדם שעבר ניתוח מורכב צריך לגלות זאת מיוזמתו, גם אם הוא לא נשאל על כך מפורשות בשלב החיתום.
  • החובה לגילוי נאות חלה גם במהלך תקופת הביטוח, וגם לפני כניסת הביטוח לתוקף, לאחר שכבר בוצע הליך החיתום.
דוגמה
  • אדם נשאל במהלך החיתום למצבו הרפואי, והוא ענה כי מצבו תקין.
  • לאדם נשלחה הצעה לחוזה ביטוח, אך לפני שנכרת חוזה הביטוח, אובחנה אצלו מחלת כליות.
  • במקרה זה, על האדם לעדכן את חברת הביטוח על מצבו הרפואי העדכני.
  • מבוטח אינו חייב לעדכן את חברת הביטוח על שינויים שחלו במצבו הבריאותי במהלך תקופת חוזה הביטוח, וחברת הביטוח אינה רשאית לבטל את החוזה בשל שינויים כאלו.
אזהרה
היעדר גילוי נאות עלול להוביל לביטול חוזה הביטוח מצד חברת הביטוח או להפחתה או שלילה של תגמולי ביטוח. ראו ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים