חיתום הוא הליך שבו אדם, המבקש להצטרף לביטוח מסוים, נדרש למלא שאלון על מאפייניו (או על מאפייני הרכוש המבוטח במקרה של ביטוח רכוש), בדגש על מצבו הבריאותי
בהתאם לתשובות לשאלון, יוחלט אם לקבל את אותו אדם לביטוח, ומה יהיו תנאי הביטוח (הגבלות, החרגות, גובה דמי ביטוח וכיו"ב)
במקרה של ביטוח פנסיוני, עיקר החיתום נוגע למצבו הבריאותי של המבוטח, כיוון שהביטוח כולל כיסוי ביטוחי אשר מכסה את המקרים שאותו אדם יחלה, ייפגע או ימות

חיתום הוא הליך שבו אדם, המבקש להצטרף לביטוח מסוים, נדרש למלא שאלון על מאפייניו (או על מאפייני הרכוש המבוטח במקרה של ביטוח רכוש), בדגש על מצבו הבריאותי.

  • על פי התשובות בשאלון (ובכפוף להוראות החוק) קובעת חברת הביטוח האם אותו אדם הוא מועמד מתאים לביטוח, כאשר במקרים מסוימים היא רשאית לסרב לבטח אותו.
  • כמו כן בהתאם לתוצאות הליך החיתום קובעת חברת הביטוח אם יש תנאים, מגבלות, סייגים החרגות (סיכונים ואירועים שלא נכללים בביטוח) לכיסוי הביטוחי שתעניק לאותו אדם, וכן מהו גובה דמי הביטוח שאותם יידרש האדם לשלם.
  • במקרה של ביטוח פנסיוני, עיקר החיתום נוגע למצבו הבריאותי של המבוטח, כיוון שהביטוח כולל כיסוי ביטוחי אשר מכסה את המקרים שאותו אדם יחלה, ייפגע או ימות.
אזהרה
יש לתת גילוי מלא בהליך החיתום, להשיב תשובות מלאות ולא להסתיר עובדות מהותיות, שכן הסתרת מידע או גילוי מידע חלקי, עלולים לגרום לביטול פוליסת הביטוח על ידי חברת הביטוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.