מי שבני זוגם מאותו המין נפטרו, זכאים לגמלת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי (בתנאי שמתקיימים שאר תנאי הזכאות)

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו
שם התיק:ב״ל 3536/04
תאריך:23.03.2004
  • האגודה לזכויות האזרח בישראל הגישה תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי, בדרישה לשלם לאדם גמלת שאירים בעקבות מותו של בן זוגו.
  • השניים חיו יחדיו במערכת יחסים זוגית משך 23 שנים, ניהלו משק בית משותף וחיו חיי משפחה.
  • בתביעה נטען, כי סירובו של המוסד לביטוח לאומי לשלם את הגמלה מהווה אפליה בשל מין ונטייה מינית ופוגע בזכויותיו של האלמן לשוויון, לכבוד, לקניין ולביטחון סוציאלי.
  • בתגובה לתביעה הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו, ולפיה, על פי פרשנות תכליתית של חוק הביטוח הלאומי יש להכיר בבן זוג בן אותו המין כאלמן ובבת זוג בת אותו המין כאלמנה.
  • בית הדין לעבודה נתן לעמדה זו תוקף בפסק הדין.

משמעות

  • בכל מקרה שמוכח, כי בני/בנות זוג מאותו המין חיו חיי זוגיות כידועים/ידועות בציבור ואחד/אחת מהם/הן נפטר/ה, יש לבחון את זכאותו/תה של הנותר/ת לקצבה כפי שנבחנת הזכאות של כל אלמן/ה.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות