הקדמה:

סטודנטים הורים עשויים להיות זכאים לדחיית מועד הגשת עבודה בחלק ממוסדות הלימוד עקב שירות מילואים של בני זוגם
מומלץ לפנות לרכז המילואים בכל מוסד לקבלת מידע ופרטים נוספיםסטודנטים הורים עשויים להיות זכאים לדחיית מועד הגשת עבודה (לרבות תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) בחלק ממוסדות הלימוד עקב שירות מילואים של בני זוגם.

דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחד לפחות שגילו אינו עולה על 14 ובני זוגם משרתים במילואים.
  • למימוש ההטבה יש לפנות למורה הקורס.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחד לפחות ובני זוגם משרתים במילואים.
  • למימוש ההטבה יש לפנות לדיקנט הסטודנטים. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות