סטודנטים שהם הורים, זכאים לקבל דחייה במועד ההגשה של מטלה עקב שירות מילואים של בן זוגם
הדחייה תתאפשר אם המועד להגשת המטלה הוא בסמוך או בזמן שירות המילואים של בן הזוג
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימוד


סטודנטים שהם הורים לילדים מתחת לגיל 13 שבן זוגם שירת במילואים במועד שנקבע להגשת מטלה אקדמית או במועד סמוך לכך, יכולים לקבל דחייה במועד הגשת המטלה או מטלה חלופית, לפי החלטת המרצה.

  • הדחייה תהיה של לא פחות ממספר הימים שבהם בן הזוג שירת במילואים.
  • אם בן הזוג שירת במילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, מועד הגשת המטלה יידחה ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה.
  • מטלה מוגדרת כתרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

מי זכאי?

  • סטודנט ש:
    1. הוא הורה לילד מתחת לגיל 13.
    2. בן זוגו שירת במילואים במועד שנקבע להגשת מטלה, או במועד סמוך לכך.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות