רכז מילואים אחראי על יישום הוראות כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)

רכז מילואים ממונה על-ידי מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית, ותפקידו ליישם את הוראות המוסד הלימודי הנוגעות לכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים).

 • ככלל, דיקן הסטודנטים במוסד הלימודי משמש גם כרכז מילואים.
 • את פרטיו של רכז המילואים ניתן למצוא באתר האינטרנט של מוסד הלימודים או באמצעות אגודת הסטודנטים הפועלת במוסד הלימודים.

תפקידיו של רכז מילואים

 • תפקידיו של רכז המילואים הם:
  • תיאום בין המוסד הלימודי ובין צה"ל בבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או קיצורו (פניה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) לסטודנטים), לרבות סיוע בהגשת הבקשה.
  • קביעת התאמות (כמפורט למטה) לסטודנט לאחר קבלת בקשה להתאמות, לפי הוראות המוסד הלימודי ובתיאום עם המרצה.
  • מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען.
  • טיפול בתלונות סטודנט בנושא ביצוע ההתאמות.
  • סיוע לסטודנט בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.

התאמות בלימודים לסטודנט במילואים

מוסדות לימוד המחויבים במינוי רכז מילואים

פנייה לנציב קבילות הסטודנטים

 • אם בעיה לא קיבלה מענה באמצעות רכז המילואים ניתן לפנות לנציב קבילות סטודנטים במוסד.
 • הגשת תלונה לנציב קבילות הסטודנטים תיעשה רק אחרי שמוצו כל האפשרויות לפתרון הבעיה במסגרת יחידות מוסד הלימוד, לרבות דיקן הסטודנטים.
 • הגשת התלונה תיעשה בכתב ובאופן מנומק.
 • ניתן למצוא את פרטיו של נציב הקבילות באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות