רכז מילואים במוסד להשכלה גבוהה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

רכז מילואים אחראי על יישום הוראות כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)


תפקידיו של רכז מילואים

 • תפקידיו של רכז המילואים הם:
  • תיאום בין המוסד הלימודי ובין צה"ל בבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או קיצורו (ולת"ם לסטודנטים בתואר ראשון/ שני), לרבות סיוע בהגשת הבקשה.
  • קביעת התאמות (כמפורט למטה) לסטודנט לאחר קבלת בקשה להתאמות, לפי הוראות המוסד הלימודי ובתיאום עם המרצה.
  • מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען.
  • טיפול בתלונות סטודנט בנושא ביצוע ההתאמות.

התאמות בלימודים לסטודנט במילואים

מוסדות לימוד המחויבים במינוי רכז מילואים

פניה אל נציב קבילות סטודנטים

 • במקרה שישנה בעיה שלא קיבלה מענה באמצעות רכז המילואים, ניתן לפנות לנציב קבילות הסטודנטים במוסד.
 • הגשת תלונה אל נציב קבילות הסטודנטים תיעשה רק לאחר מיצוי כל האפשרויות לפתרון הבעיה במסגרת יחידות מוסד הלימוד, לרבות דיקן הסטודנטים.
 • הגשת התלונה תיעשה בכתב ובאופן מנומק.
 • את פרטיו של נציב הקבילות ניתן למצוא באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

מקורות