סטודנטים הורים שלא השלימו חובות בקורס מסוים בגלל שירות מילואים של בני זוגם זכאים ללמוד על תנאי בקורס מתקדם שמותנה באותו קורס
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים הורים לילדים עד גיל 13 שלא השלימו את חובותיהם בקורס מסוים בגלל שירות מילואים של בני זוגם, זכאים ללמוד על תנאי בקורס מתקדם שמותנה באותו קורס עד להשלמת הבחינה או המטלה.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות