סטודנטיות מניקות זכאיות לדחות את השתתפותן במעבדות שמשתמשים בהן בחומרים שעלולים להיות מסוכנים עבורן
המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על חומר שעלול להיות גורם סיכון לסטודנטית מניקות
למידע רשמי ראו סעיף 6(ב) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות מניקות זכאיות לדחות למועד שאחרי תקופת ההנקה את השתתפותן במעבדות שמשתמשים בהן בחומרים שעלולים להיות מסוכנים עבורן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על חומרים שמשתמשים בהן במעבדות ועלולים להיות גורם סיכון לסטודנטיות מניקות.
  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות